Advertisement
 Translation for 'зловоние' from Bulgarian to English
stench {noun}зловоние {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'зловоние' from Bulgarian to English

зловоние {ср}
stench {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Наказанието било всеки път щом масата се отрупвала с храна да идват Харпиите и да похищават храната като разнасят такова зловоние, че да е невъзможно да се яде.
  • При опитите да бъде напъхано в него, то се пръсва и изпълва църквата със зловоние.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!