Advertisement
 Translation for 'злонамереност' from Bulgarian to English
malevolence {noun}злонамереност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'злонамереност' from Bulgarian to English

злонамереност {ж}
malevolence {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Нивото на ревност дори предсказва степента на злонамереност.
  • При публикуването му в Германия възникват значителни проблеми, понеже опозицията в издателското ръководство от злонамереност го изтегля от пазара.
  • Шовинизмът е крайно поддържане на собствената група, съчетано със злонамереност и омраза към съперничеща група.
  • Причините за това бездействие, политически неуспех от полска страна или злонамереност от съветска страна, са предмет на продължаващи и днес спорове.
  • е твърдение за най-вероятните причини на човешките грешки: „Никога не търсете злонамереност в нещо, което може адекватно да бъде обяснено с глупост“ (...).

  • Тя обаче губи поста си, може би заради клюки и клевети (в едно писмо до приятел тя пише за лошото си здраве и „злонамереност“).
  • Последиците от тази смърт са разрушили живота поне на още двама души и където и да потърси, Бош открива жива скръб, огнен гняв и бездънен кладенец от предателства и злонамереност.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!