Advertisement
 Translation for 'знамение' from Bulgarian to English
omen {noun}знамение {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'знамение' from Bulgarian to English

знамение {ср}
omen {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Кометите са наблюдавани още от древни времена и традиционно се считат за лошо знамение.
 • Поклонниците правели трапези и преспивали до пещерата с надежда за изцеление или за сън-знамение, в очакване на знак от светицата какво да направят, че да облекчат страданията си.
 • Други интерпретации го посочват като знамение и като предвестник, тъй като Агнецът триумфално се появява в Откровение 5, и в този смисъл бива разглеждан като изпратен от Светия Дух.
 • Това събитие било тълкувано от гадателите като поредното знамение за бъдещата мощ на Рим.
 • По време на игрите в продължение на 7 дни се появява огнена комета, което народът на Рим приема за знамение.

 • Все още кънтят стъпките им по сцената и витае духът им в полумрака на сенките като знамение за вечността на изкуството.
 • В мореплаването виждането на този кораб е знамение за зла участ.
 • Според легендата националният флаг на шотландците възниква през 832 година, когато в навечерието на битката с англо-саксонците кралят на скотите Ангус съзрява в небето знамение във вид на X-образен кръст, същият, на който според християнските писания е бил разпнат свети Андрей Първозванни, смятан за покровител на Шотландия.
 • Този израз съставлява първия аят (знамение) на първата сура (глава) в Корана и се използва в различни случаи от мюсюлманите – преди хранене, лягане и др.
 • Първото знамение, транскрибирано като „Бисмилляхи р-рахмани р-рахим“, е познато в неарабския и немюсюлманския свят, поради честото му използване в арабския и мюсюлманския свят.

 • Думата означава „знамение на Аллах“.
 • Освен горното знамение, ислямските учени посочват Матей 15:21 – 28 [...] и Йоан 16:4 – 15 [...] в подкрепа на това твърдение.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!