Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'зороастризъм' from Bulgarian to English
религ.
Zoroastrianism {noun}
зороастризъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'зороастризъм' from Bulgarian to English

зороастризъм {м}
Zoroastrianism {noun}религ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Името на реката може да бъде свързано със зороастризма, тъй като до приемането на християнството в началото на 4 век, сред арменците е широко практикувана форма на зороастризма По-специално, в Авеста се споменава за езерото "Фраздан" в Систан, където Виштаспа преподава зороастризъм.
  • в Балх се е родил Заратустра, създал е тук древната арийска религия зороастризъм, живял е и е погребан в града в 553 г.
  • Изповядващите зороастризъм в Иран са официално признати за религиозно малцинство.
  • В съвременните Индия, Пакистан и Шри Ланка говорейки за „перси“ (тях също ги наричат „парси“, „фарси“) се отнася за членовете на самобитното и обособено религиозно малцинство, изповядващо зороастризъм.
  • Дарий налага новата религия зороастризъм и вярата в Ахура Мазда.
  • Ревнивцев се обръща към религията зороастризъм, която води своето начало от времето на първата таджикска държава на Саманидите 9-10 век и която, както той уверява, се ползва с голяма популярност в средите на таджикската интелигенци и в годините на съветската власт.
  • като богословски термин за означаване на дуализма на персийската религия, наречена по-късно зороастризъм; в същия смисъл бива използван от Пиер Бейл (Bayle) и Лайбниц .
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!