Advertisement
 Translation for 'изискване' from Bulgarian to English
requirement {noun}изискване {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'изискване' from Bulgarian to English

изискване {ср}
requirement {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • За разлика от индекса NASDAQ-100, няма изискване за минимално тегло.
 • Конструкцията на основите на кулите на ГК е проектирана съгласно специалното изискване с диаметър, аналогичен на този при 203 mm артустановки на първите три кораба от типа „Хипер“.
 • ] изискване велосипедистите да носят каски, такова изискване има само за мотоциклетите и мотопедите.
 • Друго изискване към него е да бъде морален стожер и авторитет на ислямската религиозна общност (умма).
 • Съществено изискване на стандарта е изпълнението на специфичните клиентски изисквания (...), които могат да се поставят от производителите на автомобили и автомобилни части към техните доставчици.

 • json, е ключът require (изискване).
 • Задължителното изискване преди назначаване на конкретно лечение е снимка, направена чрез ядрено-магнитен резонанс.
 • Единственото изискване за кандидатстване е завършени 4 години университетско обучение.
 • За участие в класическата дистанция се изисква медицинско удостоверение, за по-късите дистанции няма подобно изискване.
 • Пример за такова изискване е наличието на мнозинство за да се приеме резултата.

 • Потомството на родители от една и съща порода наследява тези еднообразни черти, доколкото „чистотата на породата“ е задължително изискване за всяка порода.
 • Недостатъчна компенсация, която включва изискване за помощ, води до липсата на смелост и страх от живота.
 • Маржин изискване (...) е изискване, отправено от брокера към клиента да внесе сума пари, така че размерът на маржина да не пада под минималната, изискуема от брокера стойност.
 • Преди началото на Първата световна война в конкурсите за самолети, за първи път се появява наименованието бомбардировач, като изискване към боен самолет.
 • Единственото изискване за членство е желанието да се спре пиенето.

 • От 1993 ЕС с директива 93/43 ЕЕС за хигиената на храните, регламентира системата HACCP като законово изискване за безопасност на хранителните продукти при експорт.
 • да е винаги положителен, което изискване отпада с прилагането ѝ към теорията на относителността.
 • В днешно време във всяка научна и изследователска лаборатория защитните очила (наречени още предпазни или безопасни) са не само необходимост, но и задължително изискване.
 • Корпусът на крайцера има необичайни пропорции, свързани с първоначалното изискване за малко газене [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!