Advertisement
 Translation for 'изключение' from Bulgarian to English
exception {noun}изключение {ср}
bar none {adv}без изключение
exception to the rule {noun} изключение {ср} от правилото
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • почти цяла Западна Европа с изключение на Великобритания остават под германска окупация.
 • Понастоящем в Обединеното кралство няма конкретно изключение за частното копиране, има само изключение по отношение на изместването на времето за излъчване (s70 (1) от "Закона за авторското право, дизайните и патентите" от 1988 г.
 • Първите 19 албума от поредицата (с изключение на един).
 • Фазанови са семейство от Стария свят и са разпространени в повечето части на Европа и Азия (с изключение на крайния север), Африка (с изключение на пустините) и източните части на Австралия.
 • С едно изключение, размерите на всички IRC мрежи по света намаляват и това изключение не е „UniBG.eu“.

 • Съвременните змии са разпространени на почти всички континенти – изключение прави Антарктика и някои отдалечени острови.
 • Желязото играе важна роля в живота на практически всички организми, с изключение на някои бактерии.
 • Всички песни са написани от Джоуи Демайо, с изключение на отбелязаните.
 • Обектът изключение съдържа цялата информация за точно определено изключение, както и обвито изключение, ако определеното изключение съдържа причина за възникването му.
 • Голямата синя чапла е разпространена в цяла Северна Америка с изключение на арктическите райони на Канада и Аляска.

 • Двигателният анализатор прави изключение. Има четвърта част – еферентен (центробежен) проводник.
 • Ориентирано дърво: ориентиран граф без цикли, в който степента-вход на всеки връх (с изключение на един) е равна на 1, а на отбелязания връх изключение (наречен корен) е 0.
 • Почти 100% православни християни с изключение на 2-3 семейства.
 • Стенният гущер е разпространен в Средна и Южна Европа с изключение на южните части на Пиренейския полуостров.
 • В кода по-горе, изключението ще съдържа „stack trace“ на първия throwline.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!