Advertisement
 Translation for 'изключително' from Bulgarian to English
exceedingly {adv}изключително
privilege {noun}изключително право {ср}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество.
 • Освен това е изключително подозрителен, властен и нетърпящ възражения.
 • Освен споменатите източници за Шамбала, изключително важно е произведението на VI Панчен Лама Лобсан Палдан Йеше (р.1738 – 1780) "„Пътят към Шамбала“" (Shambhala'i lam-yig, 1775), което изобилства с объркани географски описания и е изключително трудно за превод.
 • Техните операции са белязани от продължителни маршове през изключително труден терен.
 • Макар понякога да ги споменават като мусонни ветрове, етисите/мелтемите са изключително сухи и нямат съответни зимни ветрове средиземноморския климат зависи изключително много от тези годишници.

 • Изключително интересен за науката се оказа и намереният преди години край Рогош релеф на дребния индоирански бог на светлината и правдата Митра който в края на I век след Христа бил изключително почитан в римската армия.
 • В своята работа отдава изключително голямо значение на светлината.
 • Чешките археолози братя Карел и Херман Шкорпил са проявили интерес преди Плиска, да правят разкопки в Опака, но са били изключително недружелюбно посрещнати от местното население и са се отказали.
 • Зъбите често показват признаци на неправилно развитие, като някои зъби са изключително малки, под най-необичайни ъгли или отсъстват напълно.
 • През периода 1944 – 1989 година, в селото се развива изключително много земеделието, като тук се намират най-големите в Благоевградски окръг масиви от череши, праскови, бадеми и т.н.

 • Когато на този етап има прекомерно задоволяване, то води до развиване на изключително силни, неорганизирани индивидуални особености.
 • За разлика от другото подсемейство ("Cercopithecinae"), тънкотелите нямат задбузни торбички, а сложен стомах с няколко дяла подобно на преживните, тъй като са изключително растителноядни.
 • Те са изключително спокойни и уравновесени, лоялни към стопаните си и са весели и мили компаньони.
 • По-новото поколение подобни инструменти притежават изключително разширени възможности и по тях се приближават повече до фразовите семплери.
 • Законът за ипотечните облигации, третиращ въпросите около ипотечните облигации като особен вид облигации, емитирани изключително от банки, е един модерен закон, създаден по пример на западноевропейските законодателства, чиято цел е създаването на възможности за предлагането на тези изключително атрактивни ценни книжа на фондовите пазари.

 • Точните преписи и най-вече преводи са от изключително значение за правилното разбиране на библейския текст, а оттук и за формирането на светогледа, особено през средновековието.
 • В републикатаа се намира планинската депресия Убсу-нур, където се срещат най-северната пустиня и най-южната тундра на планетата, на което се дължи изключително богатото биоразнообразие.
 • Но ястието е станало толкова популярно в испанския, че думата „"paellera"“ сега се използва почти изключително за „тиган“, а „"paella"“ почти изключително за ястието.
 • Групата на пулсиращите звезди е изключително разнообразна.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!