Advertisement
 Translation for 'изкуствен' from Bulgarian to English
мед.
induced abortion {noun}
изкуствен аборт {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'изкуствен' from Bulgarian to English

изкуствен аборт {м}
induced abortion {noun}мед.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Окцидентал е изкуствен международен спомагателен език.
 • той стартира и в момента оглавява „AI Fund“, първоначално инвестиционен фонд от 175 милиона долара за подкрепа на стартиращи компании с изкуствен интелект.
 • Другите форми на въглерода се получават по изкуствен път.
 • „България Сат – 1“ e вторият български изкуствен спътник и първи частен български изкуствен спътник, конструиран от американската компания SSL.
 • е американски когнитивен учен, занимаващ се основно с изкуствен интелект, съосновател на лабораторията за изкуствен интелект в Масачузетския технологичен институт.

 • В химията синтетичен елемент или изкуствен елемент е химичен елемент, който не може да бъде намерен в природата, а единствено може да бъде създаден по изкуствен път.
 • Космос 111 (също Луна Е-6С № 204) е първият съветски опит за изстрелване на сонда към Луната, която да стане нейният първи изкуствен спътник.
 • Известен е един изкуствен радиоактивен изотоп.
 • Кекур с изкуствен произход се нарича "гурий".
 • Greenhouse Gases Observing Satellite (GOSAT, „спътник за наблюдение на парниковите газове“ на английски език) е японски изследователски изкуствен спътник, изведен в земна орбита на 23 януари 2009 г.

 • Когато компютрите с голяма памет стават достъпни около 1970-те, изследователите от трите школи започват да вграждат знание в приложения с изкуствен интелект.
 • „КазСат 1“ е първият изкуствен спътник на Казахстан.
 • Завършва информатика и изкуствен интелект в Софийския университет.
 • Има и изкуствен (синтетичен) астраган.
 • NigComSat-1 e нигерийски космически изкуствен спътник.

 • Играе се срещу изкуствен интелект или други хора които играят на същия компютър.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!