Advertisement
 Translation for 'изкуството' from Bulgarian to English
artist {noun}човек {м} на изкуството
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'изкуството' from Bulgarian to English

човек {м} на изкуството
artist {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Критска школа е условно наименование на направление и стил в изкуството (и литературата), дадено от руския историк на изкуството и византист Никодим Кондаков.
 • е изследовател в Руския институт по история на изкуството.
 • Изкуството е пряко следствие от възхода на чаената церемония и изкуството на изработка на керамични съдове за чай.
 • С наградата се удостояват изтъкнати творби от областта на театралната драматургия, теорията на изкуството и художествената критика, които „допринасят за развитието на изкуството в духа на Лесинг“.
 • е преподавател по история на изкуството във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“.

 • Тя е покровителка на изкуството. Благодарение на нея замъкът им във Фонтанелато става център на изкуството.
 • След дипломирането си работи като асистент по история на изкуството на Едгар Уинд в музея „Ашмолин“.
 • Формализмът е и подход за разбирането на изкуството.
 • Арт критиците обикновено критикуват изкуството в контекста на естетиката (теорията на красотата).
 • Завършил е „История на изкуството“ в Хайделбергския университет, където защитава и дисертация на тема: „Политика по отношение на изкуството на Вилхелм II“.

 • Издава собствена теория на геометричната естетика в която защитава тезата си, че изкуството е единствено целесъобразно и следва точни правила.
 • „Фонтанът“ се счита за творба, която променя лицето на изкуството, разширявайки границите на изкуството и предефинирайки ролята на художника.
 • В някои области на човешката дейност има пряка връзка между изкуството и работата на инженера, като например архитектура, индустриален дизайн, ландшафт и други.
 • Според Ранд изкуството трябва да се стреми да възвишава и величае човешкия дух.
 • Около 1840 година немският архитект и теоретик на изкуството Годфрид Земпер прави опити да използва изкуството на Ренесанса като основа за създаването на нов архитектурно-художествен стил.

 • Прерафаелитите са считани за първото авангардно движение в изкуството, но в същото време това се отрича, защото те продължават концепциите на историческата живопис и мимезис на природата като основна тема в изкуството.
 • Осака освен център на високотехнологичните постижения, е център на изкуството и историята.
 • Не рядко може естетиката да се използва като синоним за философията на изкуството, въпреки че също нерядко се намират мислители, които настояват тези две близки полета да бъдат разграничавани.
 • Нидерландския институт за история на изкуството ([...] , "RKD") е държавна институция – библиотека и архив в Хага, Нидерландия и сред най-големите центрове за история на изкуството в света.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!