Advertisement
 Translation for 'изкуство' from Bulgarian to English
art {noun}изкуство {ср}
martial art {noun}бойно изкуство {ср}
изк.
conceptual art {noun}
концептуално изкуство {ср}
изк.
conceptualism {noun} [conceptual art]
концептуално изкуство {ср}
изк.
contemporary art {noun}
съвременно изкуство {ср}
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Музеят за литература и изкуство „Егише Чаренц“ е разположен в 5 изложбени зали с обща площ 300 кв.
 • Вторият, доста по-скорошен смисъл на думата изкуство, касае творческото изкуство или изящното изкуство и възниква в началото на 17 век.
 • Аналогично с отделите на Академията отличията се дават в няколко категории: изобразително изкуство, литература, музика и изпълнителско изкуство, а след 2012 г.
 • Европейското изкуство (също Западно изкуство) обхваща историята на изобразителното изкуство в Европа.
 • Arte Povera (на български също и като "бедняшко изкуство" или "бедно изкуство") е изкуство, правено от бедняшки материали.

 • Творчеството повлияно от академиите като цяло се нарича и „академично изкуство“.
 • Преобладаващият термин за изкуство, което е създадено след 1950 година, е „съвременно изкуство“.
 • Центърът прави чести изложби на визуално изкуство, приложно изкуство и архитектура.
 • Разполага със седем основни колекции: „Праисторическо изкуство“, „Тракийско изкуство“, „Древногръцко изкуство“, „Древноримско изкуство“, „Средновековно изкуство“, „Възрожденско изкуство“ и Нумизматична колекция.
 • Художествената критика е оценка на изобразителното изкуство (визуалното изкуство).

 • В миналото на наивното изкуство често се гледало като на външно изкуство, което е практикувано от човек без формално (или почти никакво) обучение или степен по изобр.
 • Интерактивните медии обособяват и един съществен дял от съвременното изкуство, носещ общото название медийно изкуство.
 • Академията е издател на „Изкуство и критика“ – единственото специализирано списание за съвременно българско изкуство (2012 г.).
 • Факултетът по изкуствата предлага обучение в 17 бакалавърски и 15 магистърски специалности от следните професионални направления: „изобразително изкуство”; „театрално и филмово изкуство”; „музикално и танцово изкуство”; „социология, антропология и науки за културата”, „педагогика на обучението по….”.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!