Advertisement
 Translation for 'изпреварвам нкг нщ' from Bulgarian to English
to outrun sb./sth. {verb}изпреварвам нкг./нщ. [несв.]
Partial Matches
to aim sth. at sb./sth. {verb} насочвам нщ. към нкг./нщ. [несв.]
to point sth. at sb./sth. {verb}насочвам нщ. към нкг./нщ.
to attribute sth. to sb./sth. {verb}приписвам нщ. на нкг./нщ.
to exclude sb./sth. {verb}изключвам нкг./нщ.
unverified to shove sb./sth. {verb}блъскам нкг./нщ.
unverified to shove sb./sth. {verb}бутам нкг./нщ.
to free sb./sth. {verb}освобождавам нкг./нщ.
to blanket sb./sth. [cover, conceal] {verb}покривам нкг./нщ.
to notify sb. of sth. {verb}уведомявам нкг. за нщ.
to regard sb./sth. [literary] {verb}гледам нкг./нщ. [несв.]
to reminisce about sb./sth. [Am.] {verb}разказвам за нкг./нщ.
to desert sb./sth. {verb}изоставям нкг./нщ. [несв.]
to ditch sb./sth. [coll.] {verb}зарязвам нкг./нщ. [несв.]
to shun sb./sth. {verb}отбягвам нкг./нщ. [несв.]
to prey on/upon sb. [plunder] {verb}ограбвам нкг./нщ. [несв.]
to rid sb. of sth. {verb}освобождавам нкг. от нщ.
to dig sb./sth. [coll.] [like, enjoy] {verb}харесвам нкг./нщ. [несв.]
to sustain sb./sth. {verb}подкрепям нкг./нщ. [несв.]
unverified to let go of sb./sth. {verb}пускам нкг./нщ. [несв.]
to accuse sb. of sth. {verb}обвинявам нкг. в нщ.
21 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'изпреварвам нкг нщ' from Bulgarian to English

изпреварвам нкг./нщ. [несв.]
to outrun sb./sth. {verb}

насочвам нщ. към нкг./нщ. [несв.]
to aim sth. at sb./sth. {verb}
Advertisement
насочвам нщ. към нкг./нщ.
to point sth. at sb./sth. {verb}
приписвам нщ. на нкг./нщ.
to attribute sth. to sb./sth. {verb}
изключвам нкг./нщ.
to exclude sb./sth. {verb}
блъскам нкг./нщ.
unverified to shove sb./sth. {verb}
бутам нкг./нщ.
unverified to shove sb./sth. {verb}
освобождавам нкг./нщ.
to free sb./sth. {verb}
покривам нкг./нщ.
to blanket sb./sth. [cover, conceal] {verb}
уведомявам нкг. за нщ.
to notify sb. of sth. {verb}
гледам нкг./ нщ. [несв.]
to regard sb./sth. [literary] {verb}
разказвам за нкг./нщ.
to reminisce about sb./sth. [Am.] {verb}
изоставям нкг./нщ. [несв.]
to desert sb./sth. {verb}
зарязвам нкг./ нщ. [несв.]
to ditch sb./sth. [coll.] {verb}
отбягвам нкг./ нщ. [несв.]
to shun sb./sth. {verb}
ограбвам нкг./нщ. [несв.]
to prey on/upon sb. [plunder] {verb}
освобождавам нкг. от нщ.
to rid sb. of sth. {verb}
харесвам нкг./нщ. [несв.]
to dig sb./sth. [coll.] [like, enjoy] {verb}
подкрепям нкг./нщ. [несв.]
to sustain sb./sth. {verb}
пускам нкг./нщ. [несв.]
unverified to let go of sb./sth. {verb}
обвинявам нкг. в нщ.
to accuse sb. of sth. {verb}
Usage Examples Bulgarian
  • Името на системата произхожда от италианското "prevenìre" = предварвам, изпреварвам; предотвратявам, осуетявам.
  • ...  – изпреварвам, предупреждавам; [...]) е термин от пеналистиката, с който се означават предварителните правоохранителни мерки насочени към предотвратяване извършването на престъпления и други правонарушения.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!