Advertisement
 Translation for 'имитирам' from Bulgarian to English
to simulate {verb}имитирам [св.] [несв.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'имитирам' from Bulgarian to English

имитирам [св.] [несв.]
to simulate {verb}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Биомиметиката (от "bios" – живот, и "mimesis" – имитирам), или още биомимикрията, е наука, която се занимава с адаптирането на съществуващи в природата форми в съвременни технологии за нуждите на човешкото общество.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!