Advertisement
 Translation for 'имот' from Bulgarian to English
недв.
home ownership {noun}
жилищен имот {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'имот' from Bulgarian to English

жилищен имот {м}
home ownership {noun}недв.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Kaсъмпаша е най-ниско оцененият имот в настолната игра Истанбул Монопол.
 • е музей-имот в град Пружани, Брестка област на Република Беларус.
 • "Службата по геодезия, картография и кадастър" "дава идентификатори" и "издава скици", а за самостоятелен обект в сграда – и "схема на обекта" при съдебна и доброволна "делба", при "продажба" на част от недвижим имот, при "съединяване" на съседни недвижими имоти, както и при "разделяне" на недвижим имот по искане на собственика или във връзка с промяна на "трайното предназначение".
 • Ипотечен кредит - това е вид кредит, който е гарантиран (обезпечен) с недвижим имот.
 • Тази форма на обръщение първоначално се използвала във връзка с "Фрайхери" (Барони), които имали право да предават фамилния си герб по наследство на своите потомци и да притежават поземлен алодиален имот вместо феодален имот.

 • с парите им да бъде придобит дворен имот.
 • Мениджър на съседен имот потвърждава, че Максуел и Боргерсън живеят заедно във въпросния имот.
 • Земята за лично ползване е вид поземлен имот при комунистическия режим в България.
 • Зрителната аудитория вече е известна на мястото, където се намира всеки имот, заедно със сумата, която се изисква и плаща за всеки имот.
 • 900 декара имот включват Schildenseje, Sophie-Amaliegård, Sophienlund и Estrupgård.

 • Това са грабеж и разбойничество, кражба, светокрадство и повреда на чужд имот.
 • Терминът произхожда от турската дума "emlak" (емляк), означаваща "недвижим имот", както и "данък върху недвижим имот".
 • Имението е недвижим имот – земя и постройки (с инвентар).
 • Тя е имала имот, чийто управител, Небамун е погребан в TT24.
 • западно край селото (поземлен имот с кадастрален идентификатор 40021.43.153) и южно от селото (поземлен имот с кадастрален идентификатор 40021.133.237).

 • Проучване в САЩ показва, че хоумстейджинга може да намали времето, в което имота е на пазара на половина.
 • Изглежда, че когнитивните склонности играят роля и при продажната цена и стойността на имотите.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!