Advertisement
 Translation for 'каквото и да' from Bulgarian to English
whateverкаквото и да
Partial Matches
albeit {conj}макар и да
anyway {adv}както и да е
anyways {adv} [coll.]както и да е
whenever {adv}когато и да е
Can I take a message for him / her?Може ли да му/ѝ предам нещо?
And then, Heaven forbid ... you must become a salesman! И тогава, да пази Господ ... трябва да станеш продавач!
and {conj} <&>и
grandparents {noun}баба и дядо
both... and... {conj}както... така и...
библ.
Sodom and Gomorrah {noun}
Содом и Гомор
(and) then {conj}(а/пък) и
идиом.
Me neither! [coll.]
И аз не!
a quarter pastи петнайсет [време]
and so on <ASO>и така нататъка
twenty-oneдвадесет и едно
at half past eight {adv}в осем и половина
геог.
Bosnia-Herzegovina {noun} <.ba>
Босна и Херцеговина {ж}
clamour {noun}викане {ср} (и протестиране)
siblings­ {noun}братя и сестри {мн}
threshold {noun}праг (и прен.) {м}
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • През време на управлението на Тойотоми Хидейоши било забранено на всеки, който не е самурай да носи каквото и да било оръжие.
 • да предотврати каквото и да било намаление на данъците.
 • Но каквото и да си мисли обществото за тях, и нърдовете, и гийковете се гордеят с това, което са.
 • Машинистите преминават периодични психологически прегледи, а преди да поемат управлението на машината задължително минават проверка за употреба на алкохол и каквото и да е психотропно вещество .
 • Доставчиците също подвеждат АЗЛК: намиращият се под „шапката“ на неавтомобилно министерство Уфимски завод отказва да променя каквото и да е в конструкцията на двигателя „412“ поради реални или мними технологични проблеми – в частност в Уфа отказват да произведат 1,8-литров двигател, жизнено необходим за перспективните модели „Москвич“, с формулировката „ограничени възможности на оборудването, което обработва коляновите валове“.

 • Последвалите аудио записи, станали обществено достояние, изключват каквото и да било съмнение в участието на Никсън в опита за потулване на аферата Уотъргейт, в набирането на незаконни политически дарения и в шпионирането на политическите противници.
 • Когато Съединените щати влизат във Втората световна война, Робърт Удръф издава заповед „всеки военен да получи бутилка кока-кола за 5 цента, където и да се намира и каквото и да струва това на компанията.“ Усилието да се снабдят въоръжените сили с кока-кола се прави в момент, когато от щаба на главнокомандващия американските войски в Европа – генерал Дуайт Айзенхауер в Северна Африка, се получава спешна телеграма.
 • Субстантивните неопределени местоимения "kdo" (някой, който и да е) и "kaj" (нещо, каквото и да е), се отнасят към което и да било лице или който и да било предмет.
 • ... число газовете) в по-тесен смисъл означава вещество над критичната си температура, което не може да се кондензира при каквото и да е налягане.
 • 2001 година е важна за Даларас – след 2 десетилетия отново се среща с двама стари приятели – Пано Кацимиха и Баби Стока. Февруари същата година в Атина се състои концерта в чест на Василис Цицанис с надслов „Каквото и да кажа, не ще те забравя“. Билетите са изчерпани за три часа. Даларас изпълнява песните на Цицанис под съпровода на 10 бузуки (в стил Василис Цицанис). На сцената са също Елени Цалигопулу, Герасимос Андреатос, Гиота Дракиа и Григориос Дараваноглу.

 • Победителят получава „Наградата“ – "„всяко желание, каквото и да е желание, дори предсмъртно желание“".
 • Било му почти напълно забранено да използва каквото и да е насилие чрез клетвена палка.
 • Още по-строги в това отношение са сикхите, които забраняват премахването на каквото и да телесно окосмяване.
 • За фригидни (хладни) в полово отношение е прието да се считат жените, които никога, с нито един партньор, без значение на емоционалната връзка и отсъствието на каквото и да било нарушение в техниката на половия акт, не са изпитвали силна полова възбуда и оргазъм, или изобщо не са достигали полова възбуда.
 • Понякога участъците с витилиго могат внезапно да си възвърнат пигмента без каквото и да било лечение.

 • Мери и Пърси били разорени и за огромна нейна изненада, баща и отказва да направи каквото и да било за да им помогне.
 • В отсъствието на каквото и да е поле по оста на трансформатора, изходния сигнал на вторичната намотка се състои само от нечетни хармоници (честотни компоненти) на честотата на възбуждане.
 • Други изследователи подчертават несъвместимостта между възрастта, характера и възгледите на двамата и отхвърлят каквото и да е взаимно влияние между тях [...].
 • „Общото езикознание“ изследва „същността и природата на езика“ (понятия като същност и природа на каквото и да е било са отхвърлени от модерната философия – виж деконструкция и Дерида в частност по въпроса същност и природа на езика); „проблема за произхода“ (Шлайхер); общите закони на „развитие и функциониране на езика“; проблема за „връзката между език и общество“, „език и мислене“ (виж статията за Език); „произход и развитие на писмото“ (Писменост); „езика като знакова система“; намира мястото на езика сред останалите знакови системи (виж семиотика); изучава елементите, от които се изгражда знаковата система; правилата, според които се установяват връзките между елементите на системата, методите за използване и определяне границите на тяхното приложение.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!