Advertisement
 Translation for 'калвинизъм' from Bulgarian to English
религ.
Calvinism {noun}
калвинизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'калвинизъм' from Bulgarian to English

калвинизъм {м}
Calvinism {noun}религ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Баща му и чичо му са били калвинисти, а самият той преминава от калвинизъм към католицизъм едва по време на обучението си в Падуа.
  • Анри расте в атмосфера на войнствен калвинизъм.
  • Чрез нея той приема вярата калвинизъм.
  • Валденсите се считат за предшественици на протестантската Реформация и с настъпването ѝ те стават част от по-широкия калвинизъм, след като възгледите на Жан Калвин и неговите последователи в Женева се оказват много сходни с тяхната собствена богословска мисъл.
  • Пристли става помощник-свещеник в презвитерианска община в Съфолк, но след това неговите неортодоксални богословски възгледи го отвеждат от калвинизъм, в който той е възпитан чрез арианството, отричащо божествеността на Иисус Христос, към рационалистично унитарианство.

  • Вилхелмина Нидерландска изповядва калвинизъм.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!