Advertisement
 Translation for 'калник' from Bulgarian to English
автомоб.
mudguard {noun}
калник {м}
автомоб.
fender {noun} [Am.]
калник {м}
автомоб.
wheel guard {noun} [Am.]
калник {м}
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'калник' from Bulgarian to English

калник {м}
mudguard {noun}автомоб.

fender {noun} [Am.]автомоб.

wheel guard {noun} [Am.]автомоб.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Градът е разположен на левия бряг на река Бедня, недалеч от вливането ѝ в Драва. Отстои на 25 км югоизточно от главния град на областта Вараждин, на 20 км от Копривница и на 90 км от столицата Загреб. Намира се в подножието на северните склонове на планината Калник.
 • Пътят се отклонява надясно при 21,9 км на Републикански път I-4 и се насочва на изток-югоизток нагоре по долината на река Калник (десен приток на Вит). Минава северно от язовир „Сопот“ и по югозападните склонове на Микренските височини преминава през село Старо село и югоизточно от него се изкачва на седловината свързваща Микренските височини със северните ридове на Васильовска планина. От там се спуска по долината на Суха река (ляв приток на Осъм), минава през селата Борима и Дълбок дол и достига до Републикански път II-35 при неговия 68,9 км.
 • Гагайка е нископланински рид в Средния Предбалкан, област Ловеч, разположен северно от долината на река Калник (десен приток на Вит).
 • Лесидренска река е река в Северна България, област Ловеч – общини Троян и Угърчин, ляв приток на река Калник от басейна на Вит. Дължината ѝ е 19 km.
 • Също така разполага с радиостанция, сигнални светлини за специален режим на движение и допълнителен фар за търсене, разположен на мястото на антената в предния десен калник.

 • Крайните западни части на община Троян принадлежат към водосборния басейн на река Вит. Те се отводняват от десния ѝ приток река Калник и нейните малки притоци и дерета. Река Калник води началото си от Микренските височини и тече в западно посока в широка долина. На нея е изграден големият язовир Сопот. По-голямата част от язовира е на територията на община Троян, а долната му част и преградната стена са в община Угърчин.
 • Микренските височини са нископланински рид във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Ловеч и Габрово, на север от реките Калник (десен приток на Вит) и Видима (ляв приток на Росица), с посока запад – изток.
 • Сопот е язовир в Северна България. Разположен е в средния дял на Предбалкана, на приблизително 30 km северозападно от Троян и 35 km югозападно от Ловеч. Построен е през 1961 г. Дължината му е 7 km, максималната ширина – 2 km, а дълбочина – 28 m. Водите му се използват за напояване. Основният му приток е река Калник, която е приток на река Вит.
 • През 1912 година по време на Балканската война в селото влизат гръцки части и след Междусъюзническата на следващата година Горно Каленик попада в Гърция. Боривое Милоевич пише в 1921 година („Южна Македония“), че "Горно Калник" има 40 къщи славяни християни. В 1926 година селото е прекръстено на Ано Калиники.
 • Виктор Калник е украински дипломат.

 • На север граничи с гр. Угърчин, на изток със село Сопот, на юг със с. Малка Желязна и с. Български извор, на запад със с. Торос. Намира се на 5 км от магистралата София - Варна. През землището на селото минава река Калник.
 • Дренирането на голямо количество карстови подземни води в Предбалкана увеличава значително подземната съставка на реките. С обилно карстово подхранване са реките Калник, Каменика (десни притоци на р. Вит) и р. Панега.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!