Advertisement
 Translation for 'камила' from Bulgarian to English
camel {noun}камила {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'камила' from Bulgarian to English

камила {ж}
camel {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Водачът на камила вече е убеден, че единственият начин братята да знаят толкова много за неговата камила е те да са я откраднали.
 • Животните са гущер, скорпиони, камила, антилопа Оронго и други.
 • В Бадландс са открити многобройни фосили на разни древни животни, включително саблезъб тигър, трипръст кон и малка камила.
 • То има вулканичен произход и е изпълнено с гранитни скали, които напомнят различни фигури - лица на хора от различни раси, гущер, камила, фараон, орел и други.
 • Едногърбата камила ("Camelus dromedarius") е вид едър бозайник от семейство Камилови (Camelidae).

 • ... , камила) и е в пряка връзка с преминаващите камилски кервани от Цариград до Ортаккьой.
 • В комбинация с високите температури и силното изпарение, това прави провинцията подходяща за живот за номадските пастири, много важна за които е арабската камила, която е адаптирана да оцелява в горещи и сухи ареали.
 • Изображенията на камили присъстват на няколко герба и знамена, но самата камила не е хералдически символ.
 • Юртата е проектирана така, че да може да бъде разглобена на части и да се пренасят компактно с камила или як, за да бъде сглобена отново на друго място.
 • Издава поетическите сборници "„Бележки върху една камила“" (1996) и "„Съседни метали“" (1998).

 • По размери, американската камила е наподобявала съвременните, макар че е била малко по-едра.
 • Стари имена на селото са били "Киринджи" (от турски – камила) и "Сотирово".
 • Единият е оправдан и при завръщането му в родината Муамар ал-Кадафи го посреща с почести и го гощава със специално заклана камила.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!