Advertisement
 Translation for 'капитализъм' from Bulgarian to English
иконом.пол.
capitalism {noun}
капитализъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'капитализъм' from Bulgarian to English

капитализъм {м}
capitalism {noun}иконом.пол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Те вярват, че държавно-монополният капитализъм (определен като спонсориран от държавата монопол) възпрепятства пълноценното възнаграждение на труда.
 • Някои изследователи използват и по-широки дефиниции на понятието капитализъм, като включват в него смесени икономики, като социалното пазарно стопанство, и дори икономическата система на комунистическите режими, разглеждана като държавен капитализъм.
 • За разлика от обществата на ранния капитализъм в днешната епоха на развит държавен капитализъм основното поле на кризите се е преместило в културната и политическата сфера, твърди Хабермас, поради което и марксистките теории за кризите на капитализма не са приложими за развитите западни капиталистически общества.
 • През периода на ранномодерна Европа се осъществява преместването на стопанския център на Европа от Южна Европа към Западна Европа, който процес немският социолог Вернер Зомбарт разглежда подробно в своята книга „Евреите и модерният капитализъм“.
 • Първият съвместен академичен труд на Улф и Резник е „Теория на традиционните конюнктури и преходът от феодализъм към капитализъм“, който очертава основния метод на трудовете им оттогава насетне.

 • Известен е на първо място със своя анализ на съвременните културни тенденции, дори веднъж описва постмодернизма като спациализация на културата под натиска на организирания капитализъм.
 • Според групата на интернационалните комунисти (от Холандия) „"това, което съществува в Русия е държавен капитализъм.
 • Сравнителни икономическите системи е онова подполе в икономиката, което се занимава със сравнителното изследване на различни системи на икономическа организация, като капитализъм, социализъм, феодализъм и смесена икономика.
 • Няколко години преди първото издание, Зомбарт, възнамерявайки да преработи своя магнум опус на съвременния капитализъм (с интерес към темата още от време на следването си), съвсем случайно (по собственото си признание) се натъква на връзката между евреите и съвременния капитализъм.
 • Държавният капитализъм е капиталистическа икономическа система, при която държавата замества частните предприемачи в ролята им на капиталисти.

 • В телевизионно предаване Монтан признава, че нищо не разбирал от икономика, но въпреки това бил вече склонен да мисли, че „либерален капитализъм“ е вероятно най-добрата обществена система.
 • Бил Гейтс прави значимо изказване върху креативния капитализъм – форма на капитализъм, която работи едновременно за генериране на печалби и за разрешаване на световните неравенства, чрез използването на силите на пазара за по-добро адресиране на нуждите на бедните.
 • Но въпреки, своето утопично разглеждане на проблемите, с реалистичната си критика срещу промишлената централизация, държавната бюрокрация и партийният авторитет, Прудон е първият който предвижда най-големите проблеми на 20 век – появата на монополистичния капитализъм и превръщането идеята на Маркс от комунизъм и социализъм в държавен капитализъм стигащ до тоталитаризъм.
 • Бертолт Брехт критикува „жестокия капитализъм“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!