Advertisement
 Translation for 'кариерно' from Bulgarian to English
проф.
career development {noun}
кариерно развитие {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кариерно' from Bulgarian to English

кариерно развитие {ср}
career development {noun}проф.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • През 2012 година две изследователки от Католическия университет в Неймеген демонстрират, че в Нидерландия полът на кандидатите за професорски позиции оказва влияние върху решенията за кариерно израстване.
 • Ученици и учители активно участват в проекти и Национални програми на МОН („Твоят час“, „Еразъм“, „Енвижън"), както и съвместно с Училищното настоятелство („Европа директно“, „Център за кариерно развитие“, „Родители новатори“ и др.).
 • Лектор на форума за кариерно развитие Career show 2021.
 • Широкият спектър на сътрудничество с висши училища и авторитетни български и чуждестранни институции по изкуствата дава много възможности за всестранниизяви и успешна професионална реализация и кариерно развитие.
 • Стремглавото му кариерно развитие в ордена го сблъсква с Великия магистър на тевтонците Дитрих и Хайнрих е наказан и разжалван до комтур на Щразбург.

 • А в Германия от 91 работещи с умения, една трета в своето продължително кариерно развитие в първите 8 години след завършване на образование са били заети в други професии поне веднъж.
 • Няколко обединяващи теми сред консултиращите психолози включват фокус върху предимствата и силните страни, интеракциите в средата около индивида, обучение и кариерно развитие, кратки взаимодействия и т.н.
 • Натрупаният опит до този момент му дава възможност да продължи своето кариерно развитие.
 • Съществуват съвременни тестове за кариерно консултиране при децата, при които се използват подобни измерения.
 • Работи в Кристъл Сити, Вирджиния като директор на службата „Управление на старшите ръководители“ във Военновъздушните сили, наблюдавайки тяхното кариерно развитие.

 • където всеки може да научи полезни съвети за своето кариерно развитие и пазара на труда.
 • За България Министерството на образованието и науката администрира национален портал за кариерно ориентиране на учениците и участва в национални и международни програми за кариерно развитие с подкрепата на институции, пряко свързани с професионално обучение и консултиране.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!