Advertisement
 Translation for 'кари' from Bulgarian to English
инд.
industrial trucks {noun}
кари {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кари' from Bulgarian to English

кари {мн}
industrial trucks {noun}инд.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Съществуват и множество фирми, занимаващи се с производство, сервиз, търговия на части за кари и друга подемна техника.
 • Циркусите (наричани още кари) са големи вдлъбнатини със стръмни страни, приличащи на чаши.
 • Болшинството от езерата в планината са привързани към билните ѝ части и са разположени в дълбоки кари, но са предимно малки.
 • На юг и на запад се наблюдават следи от стар ледник във вид на кари и малки коритообразни понижения.
 • Главните роли се изпълняват от Кати Оутинен, Кари Вяянянен, Елина Сало, Сакари Куосманен.

 • По време на проучванията са намерени въгленчета – често регистрирани налични в скалните кари и кухини, без контекст или само с няколко керамични фрагмента.
 • понори и кари. Северозападните му части се отводняват от десните притоци на Салашка река и Арчар, а южните – от левите притоци на Стакевска река.
 • Върху варовиковите горнища и в по-ниските структурни стъпала на остатъчните плата под фосилизирания покрит карст се наблюдават добре ретуширани върху релефа карстови форми (кари, валози, понори, въртопи).
 • За пръв път думата „варвари“ е използвана от Омир, който нарича племето кари буквално „варварофони“ сиреч „варвароезични“.
 • Книга путей и стран Превод от арабски на руски, коментарии, изследвания, указатели и кари от Наили Валиханова.

 • Пътят се вие нагоре към платото и от него се откриват красиви гледки с горнокредни карстообразувания, присъединен варовик и кари – всичките покрити с почвен слой, виждат се изкуствено залесени с борови насаждения площи, до естествения карстов завършек – варовиковото плато.
 • Основни области на научна и преподавателска дейност: товароподемни машини, въжени линии и кабелни кранове, багери и транспортьори, кари.
 • професор по Автомобили, трактори и кари.
 • Това го мотивира да напусне службата в Нигерия и да се насочи към писателска кариера.
 • те се женят и актрисата обявява края на своята кариера в киното.

 • "Филаделфийска история" (1940), "Да хванеш крадец" (1955), "Север-северозапад" (1959) и много други заглавия са сред перлите от филмовата му кариера.
 • Има 107 научни труда, от които 84 са научни публикации в страната и чужбина, в областта на: бутални и газотурбинни двигателите с вътрешно горене; двигатели с външно внасяне на топлина, работещи по цикъла на Стирлинг; динамика и трептения на машини, автомобили и кари; пневматични и хидравлични задвижващи системи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!