Advertisement
 Translation for 'карта' from Bulgarian to English
map {noun}карта {ж} [географска и пр.]
card {noun}карта {ж} [за игра]
boarding pass {noun}бордна карта {ж}
green card {noun}зелена карта {ж}
образ.
student identity card {noun}
студентска карта {ж}
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • първата българска географска карта под името „Карта на сегашна България, Тракия, Македония и на принадлежащите земи“.
 • Банковата карта обикновено е пластмасова карта, издадена от банка или друга финансова институция, която изпълнява една или редица услуги, свързани с предоставянето на достъп на клиента до банкова сметка.
 • издава „Етнографска карта на славянските народности“ (Этнографическая карта славянских народностей) с мащаб 100 версти в дюйм.
 • Европейска шофьорска карта е шофьорска карта, заместваща многото стилове на шофьорска карта употребявани в страните-членки на Европейска икономическа зона (ЕИЗ) (Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).
 • За сравнително кратък период са създадени и публикувани геоложка карта на Европейската част на СССР, геоложка карта на Казахстан, средноазиатските републики и Урал и релефна геоложка карта на СССР.

 • На италианската карта от 1502 г., известна като карта на Алберто Кантино, откритият от Диого Диаш остров е наречен Мадагаскар.
 • Първата руска военна карта на Балканския полуостров е съставена в началото на XIX век.
 • Има два слота: за SIM карта и за MicroSD карта.
 • Смарткарта – наричана също чип карта или карта на ИС – (...) – е всяка карта джобен размер, с вградени интегрални схеми за изчислителна и криптографска обработка.
 • Съдържа 3 карти на звездното небе, 2 карти на Слънчевата система, карта на най-значителните изследвания на космоса, карта на часовите пояси на Земята, карта на строежа на земната повърхнина и на земната вътрешност и образци на военнотопографски карти и фотограметрични снимки.

 • Британска топографска карта на планината като част от остров Ливингстън от 1968, испанска карта от 1991, и българска карта от 2005 и 2009 в резултат на топографски проучвания през 1995/96 и 2004/05.
 • Мозаечната Мадабска карта от 6 век представлява най-древната карта на Близкия изток и Светите земи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!