Advertisement
 Translation for 'каса' from Bulgarian to English
National health insurance fund {noun} <NHIF> Национална здравноосигурителна каса {ж} <НЗОК>
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • През 1862 година в града е основана първата българска земеделска взаимоспомагателна каса.
 • от град Валдсхут-Тинген, ежедневника „Südkurier“ и „Спестовна каса Хохрайн“.
 • На местопрестъплението е открит трупа на...мишка и празната каса на...
 • Делото „Елена Петру срещу Окръжната здравноосигурителна каса в Сибиу и Националната здравноосигурителна каса“ ("Elena Petru "срещу" Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu "и" Casa Naţională de Asigurări de Sănătate"), официално C – 268/13, е съдебно дело от практиката на Съда на Европейския съюз.
 • Днес сградата приютява местната спестовна каса.

 • са Потсдамският университет, градската администрация, общинските предприятия за комунални услуги, частната здравноосигурителна каса „AOK Nordost“, "Среднобранденбургската спестовна каса", администрацията на провинция Бранденбург и Инвестиционната банка на провинция Бранденбург.
 • е учредена Земеделска спестовно-заемна спомагателна каса „Драговищица“.
 • той краде седемнадесет таланта от храмовото богатство, за да запълни държавната каса.
 • Пощенска спестовна каса (ПСК) е българска държавна банка със седалище в София.
 • има сведения за читалище „Съгласие“, и действаща библиотека, както и за каса с 36 члена.

 • ... Държавна спестовна каса) е българска банка със седалище в София, специализирана в работата с дребни клиенти.
 • Работи на ръководни длъжности в БНБ (Българска Народна Банка), ДСК (Държавна Спестовна каса) и ЦК на БКП.
 • От 6 февруари 1892 година е член на пенсионния комитет, който е и управителен съвет на Емерителната каса в българската армия.
 • От ДБ има трансфер към националния осигурителен институт и към бюджета на националната каса.
 • Пътническата сграда е разположена на два етажа; вътре има бар, билетна каса и чакалня, оборудвана с автомат за билети.

 • Сметната палата одитира държавния бюджет; бюджетите на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, общините и други бюджети, приемани от Народното събрание.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!