Advertisement
 Translation for 'каскада' from Bulgarian to English
филм
stunt {noun}
каскада {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'каскада' from Bulgarian to English

каскада {ж}
stunt {noun}филм
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Убиквитинът модифицира други белтъци посредством сложна ензимна каскада по АТФ-зависим механизъм.
 • След това се задейства каскада от кинази, чиито целеви протеини водят до потискане на апоптозата.
 • Алековите водопади представляват водна каскада в планината Витоша в България.
 • Коман е водноелектрическа каскада в Северна Албания със стъпаловиден язовир, изграден по течението на река Дрин, в региона Дукагин.
 • Най-големите хидроенергийни мощности са на родопските реки – Доспат-Въча, Баташки водносилов път, каскада Арда и рилската каскада Белмекен-Сестримо.

 • започва строителството на каскада от 4 язовира с 4 ВЕЦ-а в основата на преградните им стени с проектирна прогнозна мощност от 1550 MW.
 • Водноелектрическата каскада, само каскада или хидроенергийна каскада/комплекс, е каскада от няколко язовира и водноелектрически централи, разположени последователно на река.
 • Езерата се използват като изравнител за ВЕЦ на Рилската каскада.
 • Наблизо – на река Плива, е изградена каскада от водноелектрически централи.
 • Каскада „Петрохан“ е водноелектрическа каскада в западна България, разположена в Петроханския проход на Западна Стара планина.

 • Крушунските водопади – една величествена водна феерия, разкриваща уникалността на природата, образуваща единствената в страната травертинова каскада.
 • До селото се намира ВЕЦ Момина клисура, част от хидроенергийната каскада Белмекен-Сестримо-Чаира.
 • Голяма част от водите на Сърнена река чрез подземен водопровод се прехвърлят във ВЕЦ „Тешел“ и след като се преработят, се включват надолу в хидроенергийната каскада на река Въча.
 • Фосфорилирането на протеин от киназа може да активира каскада като митоген активируемата протеин киназна каскада.
 • На брега на река Вълтава има поредица от девет язовира (Вълтавска каскада), които са построени през 20 век.

 • Падът на водата е от около 9 метра, но цялата каскада е много широка и пълноводна постоянно.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!