Advertisement
 Translation for 'катерица' from Bulgarian to English
NOUN   катерица | катерицата | катерици | катериците |
зоол.T
squirrel {noun}
катерица {ж}
зоол.T
sugar glider {noun} [Petaurus breviceps]
захарна (торбеста летяща) катерица {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Рижата катерица ("Paraxerus palliatus"), наричана също мантийна катерица и червена храстова катерица, е вид гризач от семейство Катерицови (Sciuridae).
 • Новогвинейската забулена сова се храни предимно с гризачи и торбести бозайници като летяща торбеста катерица и захарна торбеста летяща катерица.
 • Съвременният румънски език съдържа близо 200 думи с неясен произход (като "brânză" (брънзъ) — сирене, "veveriţă" (веверицъ) — катерица ---Веверица е „катерица“ на новогръцки и сръбски---- и др.), някои от които притежават сходни съответствия в албанския.
 • Гигантската летяща торбеста катерица обитава територии разположени на 700 m над морското ниво.
 • Източната сива катерица ("Sciurus carolinensis") е вид средноголям гризач от семейство Катерицови (Sciuridae).

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!