Advertisement
 Translation for 'катод' from Bulgarian to English
електр.физ.
cathode {noun}
катод {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'катод' from Bulgarian to English

катод {м}
cathode {noun}електр.физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • ... – огън и електрон) представлява едноаноден йонен прибор с живачен катод и управляем дъгов разряд.
 • Съдържа три извода: анод (A), катод (K) и гейт (G).
 • Изводите на този елемент се наричат анод-А и катод-К.
 • Хепто́д (Пентагрид) – е електронна лампа със седем електроди: катод, анод и пет решетки.
 • Галваничният елемент, изобретен от британския химик Уилям Гроув, използва анод от цинк в сярна киселина и катод от платина в азотна киселина.

 • Положителният електрод е анод, а отрицателният катод, положителните йони – катиони, а отрицателните – аниони.
 • Дестилирана вода, с определено количество на литиеви йони, се подлага на електролиза между анод от платина и катод от паладий.
 • При система с прав ток заваръчният катод може да е катод (запълваща заварка) или анод.
 • Едно важно промишлено приложение на магнетроните е при нанасянето на тънки слоеве чрез бомбардировката на катод от искания материал с ускорени йони.
 • Способността на нагрятия катод да излъчва електрони се нарича "емисия".

 • Четвъртият извод е свързан или към управляващия катод или анод.
 • метали върху електрода – катод, се отлага очистен от примеси метал.
 • Потенциалът на анода при работа на източника винаги е по-висок от потенциала на другия електрод с името катод.
 • Като катод се използва живак, който образува амалгама с натрия и го извежда от реакционната зона.
 • Катодните лъчи е историческото название на потоците електрони (електронни снопове), наблюдавани при прилагане на електрическо поле към евакуирани стъклени балони, в които има най-малко два електрода: катод (отрицателен електрод) и анод (положителен електрод) в конфигурация, известна като диод (т.е.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!