Advertisement
 Translation for 'кланица' from Bulgarian to English
slaughterhouse {noun}кланица {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кланица' from Bulgarian to English

кланица {ж}
slaughterhouse {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Kазлъчешме е определен за кланица, кожарска фабрика и производство на свещи с декрет на османския султан Мехмед Завоевателя (управлявал 1444 – 46 и 1451 – 81) скоро след превземането на Константинопол през 1453 г.
 • на брега на Златния рог е построена най-голямата кланица в Истанбул по планове, изготвени от архитектите Осман Фитри и Марко Логос.
 • Солунската кланица (...) е историческа индурстиална сграда в Солун, Гърция.
 • Името идва от градската кланица в Дрезден, в подземията на която военнопленниците са затворени през нощта и в които оцеляват по време на извършените през нощта бомбардировки.
 • изработване на квартални за строителни планове, построяване на кланица с хладилник, павиране на улици, изграждане на тротоари и бордюри, нова водопроводна мрежа и др.

 • В градът оперира фармацевтичен цех, кланица на месни продукти, текстилно предприятие, здравен център, начално и средно училище, и профилирано шивашко училище.
 • На мястото на старата кланица изниква най-красивата сграда в града.
 • През 1980-те години става кланица за гъски и зайци.
 • Паралелно с ученето работи в Дарницката кланица.
 • Дава начало на строителството и на сиропиталище, кланица, поща и съдебна палата.

 • Необходимо е извършване на редовни дезинфекции в свинефермите, контрол при придвижването на свине между отделни ферми и към кланица.
 • Обикновено това се налага при придвижване от един животновъден обект към друг или към кланица.
 • Паспортът придружава животното до кланица и на входа ѝ се проверява от ветеринарен лекар.
 • Поради тази причина в града е изградена кланица за щрауси, която изнася месни продукти в цял свят.
 • В селото функционират птицекомбинат и кланица, а жителите му имат достъп и до кабелна телевизия.

 • „Мусан“ ООД е най-голямата и модерна кланица в Южна България.
 • Семейството на Петьофи живее в Сабадсалаш, където баща му притежава кланица, по-късно в Кишкунфеледхаза.
 • Извършва се обединение на отделните стопански единици в по-големи производствени предприятия: Трудовопроизводителен занаятчийски кооперативен комбинат „Занкооп“ с осем ТПК; Ветеринарно предприятие с ветеринарна лечебница, кланица, месоснабдяване и търговия с домашни животни (1948).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!