Advertisement
 Translation for 'клетката' from Bulgarian to English
биол.
cell division {noun}
деление {ср} на клетката
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'клетката' from Bulgarian to English

деление {ср} на клетката
cell division {noun}биол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Митохондриите са енергийните станции на клетката.
 • По време на деленето на клетката, ядърцето изчезва и след това се образува отново.
 • Най-важното събитие, подготвящо митозата, е удвояването на генетичния материал на клетката – репликацията на ДНК.
 • В резултат на транскрипцията в клетката се синтезират трите основни типа РНК – иРНК, тРНК и рРНК.
 • Хлоропластите са автономни органели и могат да се делят независимо от клетката (подобно на митохондриите).

 • Друга част на клетката е цитоплазмата.
 • Това е изключително разпространено съединение в клетката, тъй като огромната част от глюкозата, навлизаща в клетката, се фосфорилира до глюкозо-6-фосфат.
 • Най-разпространените монозахариди са хексозите – глюкоза и фруктоза (източници на енергия в клетката) и пентозите – рибоза и дезоксирибоза (структурни съставки на нуклеиновите киселини).
 • Профазата е началната фаза на делене на клетката.
 • Секреторни мехурчета са клетъчни органели, отделени от цитоплазмата на клетката само с една мембрана.

 • Екзоцитозата е процес на отделяне на вещества от клетката в околната среда или в междуклетъчното пространство.
 • Цитоплазмата представлява около 80% от обема на клетката и съдържа вода, соли, органични молекули и ензими, които са нужни на клетката за катализиране на реакции.
 • Тези методи могат да бъдат категоризирани според характеристиките на клетката, които се контролират и които се измерват.
 • Рецептори има разпръснати и из цитоплазмата на клетката.
 • Вакуолите имат важна роля и в автофагията на клетките, като контролират баланса между производството и изразходването на веществата в клетката.

 • В клетката попада само фаговата ДНК, която се вгражда в ДНК на клетката-хазяин и може дълго да остане там без да образува нови бактериофаги.
 • Митохондриалната ДНК (мтДНК) е ДНК, която се намира не в ядрото на клетката, а в митохондриите.
 • Този извод дава нов старт на биологията като цяло и дава централно място на клетката в науката за живота.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!