Advertisement
 Translation for 'клетъчен' from Bulgarian to English
cellular phone {noun} [Am.]клетъчен телефон {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'клетъчен' from Bulgarian to English

клетъчен телефон {м}
cellular phone {noun} [Am.]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Днес лугата се произвежда в търговската мрежа, като се използва мембранен клетъчен хлоралкалиев процес.
 • е немски зоолог, клетъчен биолог, ембриолог и теоретик на учението за еволюцията.
 • австро-американски учен, клетъчен биолог, Катлийн и Къртис Марбъл професор по изследване на рака в Масачузетския технологичен институт в Кеймбридж.
 • Ядрото е голям клетъчен органел.
 • Той не е жив клетъчен материал, а по-скоро функционира главно като храна за ембриона.

 • Йошинори Осуми (大隅 良典, Ōsumi Yoshinori) е японски учен, клетъчен биолог, специализирал в областта на автофагията.
 • Този, вътрешният клетъчен слой се нарича ембриобласт или вътрешна клетъчна маса (ВКМ) и от него ще се образува същинският ембрион.
 • ... , роден на 25 януари 1949 в Норуич, Обединеното кралство) е британски генетик и клетъчен биолог.
 • Освен изолационните качества, други преимущества на автоклавния клетъчен бетон са бързината и удобството на изграждане на елементи, тъй като материалът може да се реже и пробива относително лесно.
 • в интерфаза, което възлиза на около 90% от пълния им клетъчен цикъл.

 • Книгата му "Пресмятащото Постранство" е първото обстойно изложение на идеята за Вселената като клетъчен автомат или компютър.
 • Микротубулата е клетъчен компонент на цитоскелета.
 • д-р Камен Плочев е член на Съюза на учените в България, Научното дружество по имунология, Научното дружество по инфекциозни болести, Международното общество по СПИН и Международната асоциация по клетъчен анализ, Европейското дружество по инфекциозни болести.
 • Тромбинът е мощен клетъчен медиатор и множество автори обсъждат възможността за участието му в процесите на туморна прогресия, метастазиране, но дори и в прогресията на сърдечно-съдовите заболявания.
 • Nokia представя своя първи мобилен телефон – клетъчен телефон по стандарта NMT.

 • Центриолата е цилиндричен клетъчен органел срещан в повечето животински еукариотни клетки.
 • Хромопластите са растителен клетъчен органел.
 • Лизозомата е клетъчен органел, който е ограден от цитоплазмата с една фосфолипидна мембрана.
 • Мобилният телефон (още клетъчен телефон, преносим телефон, мобилен апарат), известен в България като мобифон или GSM-телефон (разговорно: „джиесем“), е електронно телекомуникационно средство, вид телефон.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!