Advertisement
 Translation for 'клетъчна' from Bulgarian to English
биол.наук.
cell biology {noun}
клетъчна биология {ж}
биол.наук.
cellular biology {noun}
клетъчна биология {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'клетъчна' from Bulgarian to English

клетъчна биология {ж}
cell biology {noun}биол.наук.

cellular biology {noun}биол.наук.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Анапластичният астроцитом е злокачествен мозъчен тумор, характеризиращ се с дифузен растеж, повишена клетъчна плътност и фигури на ядрено делене.
 • Някои нуклеотиди играят важна роля в преноса и трансформацията на клетъчна енергия, както и в ензимната регулация.
 • Хаджиолов става директор на Института по клетъчна биология и морфология към БАН (ИКБМ – БАН), днес Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей.
 • Влиянието на радиацията върху живите организми се изучава в различни области като радиационна химия, молекулярна биология и клетъчна биология, молекулярна генетика, тъканна реакция на радиация и др.
 • Металната пяна е клетъчна структура, състояща се от твърд метал (често алуминий) с газови пори, съдържащи голяма част от обема.

 • Мембранното изчисление е задача да се моделира конкретно клетъчна мембрана.
 • Епибластът в животинската ембриология е един от двата слоя, произтичащи от вътрешната клетъчна маса в бластоциста на бозайниците, влечугите или птиците.
 • В резултат на това настъпват необратими дегенеративни процеси до степен на клетъчна автолиза.
 • Бластоцистът е изграден от два слоя клетки: вътрешен наречен ембриобласт или вътрешна клетъчна маса.
 • Подкожието (подкожна клетъчна тъкан), наричано още хиподерма, е най-долният слой изграден основно от мастна тъкан.

 • ... maculae adherentes), е клетъчна структура за контакт между две клетки.
 • Ръководител е на учебно-научния сектор по клетъчна биология в Медицинския университет, Варна.
 • В биологията съществува клетъчна адхезия, при която клетките не само прилепват една към друга, но и образуват характерни структури.
 • В глави IV и V Фройд постулира, че процесите, които предизвикват клетъчна смърт на микроскопично ниво могат да се развият, за да дадат на човешкото същество инстинкт за смърт като индивиди.
 • Арабиноксиланите се откриват в първичната и вторичната клетъчна стена на растенията.

 • Гликокаликса взема участие в много клетъчни функции – клетъчно разпознаване, клетъчна адхезия, клетъчно взаимодействие, клетъчно активиране, клетъчна аглутинация.
 • Един прост пример за клетъчна мрежа е системата за радиовръзка на шофьорите на старите таксита, при която компанията поддържа няколко приемо-предавателя в града, всеки управляван от отделен оператор.
 • Някои нуклеотиди (АТФ, ГТФ и други) играят важна роля в преноса и трансформацията на клетъчна енергия и в ензимната регулация.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!