Advertisement
 Translation for 'клиентела' from Bulgarian to English
търг.
clientele {noun}
клиентела {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'клиентела' from Bulgarian to English

клиентела {ж}
clientele {noun}търг.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Клиентела са наричани свободни граждани в Древен Рим, които са малоимотни или безимотни. Срещу издръжка, получена от богати римляни, всеки клиент е бил задължен правно и морално да подпомага своя патрон, например да гласува за него на избори, да го придружава при пътувания и други.
  • Голямата слава на художника е свързана с картините, изобразяващи битки – жанр, който е много успешен в Неапол през седемнадесети век, търсен от светска и буржоазна клиентела, ползващ се и с благосклонност от страна на Църквата, като доминиканците изискват от художниците да представят епизоди от победите на християнството срещу неверниците.
  • Въпреки това, Скиапарели щедро дава на Симон контактите на английската си клиентела, и ѝ позволява да стартира успешно собствения си бизнес.
  • 195 Inter е бил насочен към богата клиентела.
  • Баща му отваря книжарница, с което привлича образована клиентела, което вероятно повлиява на артистичното развитие на Колман.

  • Градът се разраства видимо и благодарение на многото клиентела и високите печалби, Абано Терме се превръща в едно богато селище.
  • дизайните на Мажорел се радват на голям интерес и привличат международна клиентела.
  • И в действителност скоро добросъвестната и висококачествена изработка на тези коли създават все по-голяма клиентела, поръчките сериозно се увеличават.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!