Advertisement
 Translation for 'климатология' from Bulgarian to English
наук.
climatology {noun}
климатология {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'климатология' from Bulgarian to English

климатология {ж}
climatology {noun}наук.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Като професор географ чете редица курсове пред студентите физикогеографи: обща физическа география, климатология, страноведение, пейзажни зони на СССР.
 • Учените използват Summit за изчисления в различни научни области, като космология, медицина и климатология.
 • Тя е най-голямата и всеобхватна катедра във факултета, поради тематичното обединение на три природогеографски науки в нея – климатология, хидрология и геоморфология.
 • В съвременната климатология се приема, че хората са причината и за глобалното затопляне, вследствие на емисиите въглероден диоксид.
 • Автор е на многобройни произведения по ботаника, зоология, агрономство, география, етнография и климатология.

 • Интересите му са разнообразни – от геоморфология и климатология до социално-икономическа география и картография.
 • В съвременната климатология има няколко системи за групиране на местните климати в климатични зони.
 • Миланкович сътрудничи за написването на две основоположни публикации: "„Наръчник по климатология“" и "„Наръчник по геофизика“".
 • Зависи от географските науки – физическа география, климатология и др.
 • Занимава се и със земното магнитно поле и климатология.

 • океанография, климатология, археология, както и във военното дело за разузнаване.
 • То е с твърде разнообразна тематика и включва както дендрологични и систематични разработки, така и статии по обща екология, екология на горските екосистеми, климатология.
 • Биогеографията е общо поле на научно наблюдение и изследване, което обхваща информационни концепции от екология, еволюционна биология, таксономия, геология и климатология.
 • Васил Захариев активно работи в редица научни области на метеорологията и климатологията.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!