Advertisement
 Translation for 'климат' from Bulgarian to English
climate {noun}климат {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'климат' from Bulgarian to English

климат {м}
climate {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • "Ophion" е космополитен род, но най-голямо видово разнообразие има в областите с умерен климат.
 • Регионът се характеризира с континентален климат с малко проникване от средиземноморски влияния, а във високите области преобладава планински климат.
 • Ето защо, агроклиматологията разграничава климата въобще на климат за отглеждане на пшеницата, климат за отглеждане на лозата и т.н.
 • Средиземноморският климат се определя от положението на морето в субтропичния пояс и се характеризира с голяма специфика, която го отделя като самостоятелен тип климат, характеризиращ се с мека зима и горещо сухо лято.
 • Различни видове са налични за умерен и субтропичен климат.

 • Тропичният саванен климат е климатичен тип в класификацията на Кьопен, означаван със символа "Aw".
 • По ска̀лата на Кьопен общо взето преобладават два вида климат: Aw, т.е.
 • Доминира тропично-влажният климат, който се характеризира с топло време и високи нива на влажност.
 • Пустинният климат там се дължи на разположените три големи планински масива в западната част на пустинята.
 • Планинският климат e климат, характерен за високите планински райони на Земята.

 • Предалпийският пояс и горната част на района на Олтрепо имат умерено хладен климат, средноалпийската планина – студен умерен климат, а върховете – ледников.
 • Най-важен климатообразуващ фактор е Атлантическият океан.
 • Заради различията в географската ширина и релефа, климатът не е еднакъв във всички части.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!