Advertisement
 Translation for 'клише' from Bulgarian to English
cliché {noun}клише {ср}
cliche {noun} [spv.]клише {ср}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'клише' from Bulgarian to English

клише {ср}
cliché {noun}

cliche {noun} [spv.]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Еврабия е политическо клише наложено в употреба от египетския евреин Бат Йеор.
 • ...  – „картини на плаващия свят“) е жанр на отпечатъци върху дървено клише и живопис, възникнали около XVII и XIX век в Япония.
 • Периодът на застой или епоха на застой е един вид политическо клише, използвано за обозначаване на период от историята на СССР, който обхваща повече от две десетилетия на така наречения „развит социализъм“ – от момента на идването на власт на Л.
 • ... , правя и "simile", като) е точно копие, възпроизведен оригинал на ръкопис, подпис или документ чрез фотография, клише и други методи.
 • След обработката точките стават релефни и става възможно отпечатването на автотипно растерово клише.

 • Мечтата понякога се използва като идеологическо клише в областта на пропагандата, например „мечтата за светлото бъдеще“, „американската мечта“ и други.
 • е клише от британската култура, означаващо улица от предградията, където живее средната класа.
 • Въпреки че обикновено на израза „Смехът е най-доброто лекарство“ се гледа като на клише, определени медицински теории приписват на смеха способността да подобрява здравословното състояние и да увеличава вероятната продължителност на живота.
 • Определението изгубва ударната си сила и се превръща в клише за всеки младеж, който обвинява и критикува политическите и социални институции.
 • 1. 1+1; 2.Саботаж; 3. Мама; 4. Помощ; 5. Клише; 6. Сателит; 7. Спор; 8. Взлом; 9. Тест; 10. Гений; 11. Без дом; 12. Кислород.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!