Advertisement
 Translation for 'ключ' from Bulgarian to English
NOUN   ключ | ключът | ключове | ключовете
ключа
key {noun}ключ {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ключ' from Bulgarian to English

ключ {м}
key {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Музиката, писана за този инструмент се нотира на цигулков ключ (ключ сол).
 • За да спечели по този начин, борецът трябва да накара противника си да се предаде, обикновено, но не винаги, като му приложи захват за отказване (ключ на крака, ключ на ръката и др).
 • В програмирането абстрактната структура данни „асоциативен масив“ представлява съвкупност от наредени двойки (ключ, стойност), заедно с дефинирани операции за достъп до стойностите по ключ.
 • Всеки елемент на хеш таблицата се характеризира с две полета: ключ (key) и данни (data).
 • Има два ключа: ключ сол и ключ фа (както е показано на снимката).

 • Сертификатът на публичния ключ се използва за идентифициране на субекта и за уточнение на операциите, които той има право да извършва с частния си ключ, удостоверен с този сертификат.
 • "Външният ключ" (foreign key) е необходим, когато налице е отношение между две таблици (релации).
 • Позволява договарянето на сесиен ключ без изпращането му по несигурната връзка.
 • Както Vorbis comments, те са неструктурирани двойки ключ/стойност.
 • Главното свойство на двойката ключове: с частния ключ лесно се изчислява публичния ключ, но с известен публичен ключ практически е невъзможно да се изчисли частния.

 • Видове: Обикновен двустранен гаечен ключ, ключ-звезда, лула, едностранен гаечен ключ.
 • Обикновено модивициращият ключ се задържа, докато се удари друг ключ.
 • KDC поддържа база данни от тайни ключове; всеки елемент от мрежата, без значение клиент или сървър, споделя таен ключ, известен само на него и на KDC.
 • Маримбата е нетранспониращ (реално звучащ) инструмент и се нотира на G (виолинов) ключ когато е на едно петолиние; и на G (виолинов) ключ и F (басов) ключ когато е на две петолиния.
 • Получателят предава публичния си ключ [...] на изпращача и съхранява частния ключ.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!