Advertisement
 Translation for 'книжарница' from Bulgarian to English
търг.
book shop {noun}
книжарница {ж} [за литература]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'книжарница' from Bulgarian to English

книжарница {ж} [за литература]
book shop {noun}търг.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • На тази скулптура е именувана първата книжарница от веригата „Пингвините“.
 • Никос Хрисос живее със семейството си в Атина. Той е собственик на антикварна книжарница в града.
 • След дипломирането си работи временни работи като продавач в книжарница, редактиране на вестници и изготвяне на карикатури.
 • в Мюнхен първата кооперативна авторска книжарница.
 • заедно с писателите Мартин Грегор-Делин, Михаел Крюгер, Паул Вюр и Танкред Дорст основава в Мюнхен първата кооперативна авторска книжарница.

 • След дипломирането си работи в книжарница в Хемъл Хемпстед и в независима книжарница в Лондон.
 • През 1973 г. заедно с писатели, между които Паул Вюр, основава първата кооперативна авторска книжарница.
 • Пез 1973 г. заедно с писатели, между които Михаел Крюгер, основава първата кооперативна авторска книжарница.
 • В средата на 16 век е зафиксирана и първата българска книжарница-склад за печатни книги – на Кара Трифун в Скопие.
 • Издателството разполага с отдел за предпечат, печатна база, книжарница и три копирни центъра.

 • Издателството притежава фирмена книжарница – Bucherstube – на улица „Паренсов“ в София.
 • От май 1931 година до май 1932 година е ръководител на книжарница, а после до 1933 година помощник-ръководител на книжарница.
 • Хесе започва да чиракува в книжарница в Еслинген на Некар, но след три дни напуска.
 • Иво Хаджимишев е съпруг на българската преводачка, редакторка и създателка на книжарница „Нисим“ Бояна Петрова (1948-2017), дъщеря на писателя Валери Петров.
 • Политически протест на работническа класа в Гърция призова за бойкот на книжарница след уволнение на служителка, заради политическата ѝ активност, 2013.

 • Местните фирми с по-големи обекти са: магазин „Идея“, верига магазини „Финес“, книжарница „Офис Перфект“, книжарница „Хеликон“ и др.
 • Интернет книжарница е виртуална книжарница, вид интернет магазин, който предлага книги и други книжарски стоки на различни издателства, производители и вносители.
 • От 1965 до 1970 е мениджър на книжарница „Ленъкс Хил“ в Ню Йорк.
 • Училището разполага с книжарница, голям методичен кабинет, библиотека, кабинет по химия, физкултурен салон...
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!