Advertisement
 Translation for 'ковач' from Bulgarian to English
проф.
smith {noun}
ковач {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ковач' from Bulgarian to English

ковач {м}
smith {noun}проф.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • от местния ковач Яков Медведев, който търси желязна руда в околностите на един от хълмовете между реките Убей и Сисим.
 • Прякорът Спадаро, с който е всеобщо известен, се дължи на професията на баща му – известен ковач на мечове.
 • От самото начало сабята се изработва от носителя на орден „Балаши“ Йожеф Фазекаш, ковач на мечове от Бонхад, а почетните грамоти са дело на Ласло Винце, печатар от Сентендре.
 • Участва в Първата световна война като ефрейтор, ковач в 1-во камионно отделение при Главно тилово управление.
 • Бронзовите сечива открити в гроба на „Вагенингенския ковач“ показват търсенето на знания.

 • Компанията е създадена през 1920 г. от Фердинандо Innocenti, бивш ковач, роден в Пеша.
 • Историята гласи, че той бил странстващ майстор ковач, който се установил под едно габърово дърво.
 • Старото име на село Ковачево е Налбантларе, което идва от турската дума „налбант“ и в превод значи „ковач на подкови за добитък“.
 • Според Historia Augusta той е ковач.
 • Преди с баща ѝ да се преместят да живеят в Ризембул, Пинако е работела като ковач в Оживената долина.

 • Тангтонг Гялпо (1385 – 1464 или 1361 – 1485), също наричан Друбтоб Чагзампа или Цундру Зангпо е велик будистки учител – йогин, лекар, изкусен ковач, архитект и строител.
 • ... , в превод „ковач“) е град в Монголия, трети по големина в страната и център на аймак Дархан Ул.
 • Посочени са Иван ковач и Гюре Стоян, натоварени да доставят по 40 овце.
 • Торевт се нарича майстор, който изработва предмети от скъпоценен метал, ковач.
 • Един от прадедите на Ал е работел като ковач в селце, наречено Долен Ънктън.

 • ... , правилно произношение Джон Дир) е американски ковач, изобретател и предприемач.
 • Имало е шивач, ковач, дърводелец.
 • С развитието на първите занаяти, свързани с огъня, като ковачеството и леярството, се появяват и първите клещи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!