Advertisement
 Translation for 'когато и да е' from Bulgarian to English
whenever {adv}когато и да е
Partial Matches
anyways {adv} [coll.]както и да е
anyway {adv}както и да е
albeit {conj}макар и да
whateverкаквото и да
fallible {adj}който е възможно да сгреши
unverified It takes guts to do it. [coll.] За (да направиш)това е нужна смелост.
Can I take a message for him / her?Може ли да му/ѝ предам нещо?
Can you tell me where the embassy is? Можете ли да ми кажете къде е посолството?
And then, Heaven forbid ... you must become a salesman! И тогава, да пази Господ ... трябва да станеш продавач!
when {conj}когато
At first I was like big deal, but when ... [coll.] Отначало си помислих голяма работа, но когато ... [разг.]
and {conj} <&>и
it's [it is]то е
ain't [Am.] [coll.]не е
no one is ...никой не е ...
unverified besides beingосвен че е
Such is life!Такъв е животът!
The concern is valid. Загрижеността е основателна.
to be hotгорещо ми е
that is <id est, i.e.>тоест <т.е.>
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Докато бяха шампиони, началниците добавиха условие към отбора – „Правилата на Фрийбърдс“ – което позволява на всеки двама от тримата от отбора да защитават титлите, когато и да е било.
  • NURBS е математически точно представяне на повърхности с всевъзможна форма като тези, използвани за купета на коли и корпуси на кораби, които могат да бъдат възпроизведени точно при всякаква резолюция, когато и да е нужно.
  • Настъпването на собствената смърт се оценява като събитие, което е достатъчно близко (а не „когато и да е в бъдещето“).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!