Advertisement
 Translation for 'когато' from Bulgarian to English
when {conj}когато
whenever {adv}когато и да е
At first I was like big deal, but when ... [coll.] Отначало си помислих голяма работа, но когато ... [разг.]
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Две множества се наричат равномощни, когато съществува взаимноеднозначно изображение между тях (когато съдържат равен брой елементи. ...
 • Фауст се обръща към тъмните изкуства, когато законът, логиката, науката и теологията не успяват да го задоволят.
 • Когато дойде време, когато вносът на чуждестранни стоки се затруднява и когато се налага да се откъсне от чуждестранните доставчици и неговите чуждестранни заводи, г-н Фройд реши да спести високи митнически и валутни такси.
 • Човката и краката са отначало жълти (когато са в гнездо), но после стават бежово-розови, когато се научат да летят (след около 3 месеца).
 • Доплеров ефект е промяната на приеманата от наблюдателя честота и дължина на вълната, когато източникът и/или наблюдателят (приемникът) се движат по направление един към друг.

 • Споменава се за пръв път през 1329 година, когато Танузио Топия има графска титла.
 • Използва се в случаите, когато няма специализирани миночистачи, време за провеждане на обикновено тралене или когато последното не осигурява надежна премахване на минните заграждения, например, когато противника използва взриватели (детонатори) с нова конструкция.
 • Историята на полка започва през 1886 година, когато когато съгласно указ №85 в Пловдив от 1-ва и 2-ра четирифунтова батарея се формира "Четвърти артилерийски полк".
 • Масивна, но в хармония с тялото, без бръчки, когато кучето е спокойно.
 • Тази възможност за по-тясно гласоводене е особено доловима, когато се свирят четиризвучия, включително когато не се свири основният им тон, което дава умален акорд.

 • Съседните маршрутизатори се указват като присъединени (adjacent), когато параметрите в техните Hello пакети съвпадат, когато си обменят LSA и когато топологичните им бази данни са синхронизирани.
 • Когато вълнистият папагал е на 1-5 месеца няма ирис, а когато стане над 5 месеца му се появява.
 • Може също да се говори за "puer" "анимус", когато се описва мъжката страна на женското психе или "puella" "анима", когато се говори за вътрешния женски компонент на мъжа.
 • Махасамадхи настъпва само веднъж: когато осъщественият практикуващ или йоги реши да напусне смъртното си тяло и когато кармата е погасена.
 • Законът е приложим само когато тялото плува във флуида, но не и когато има твърда опора.

 • 2. Когато е малко – е достатъчно, когато е много – не достига.
 • Сено се дава на животните когато или където няма достатъчно пасища, на които животните да пасат, когато времето не позволява паша (например през зимата) или когато пашата е прекалено обилна за лесно смилане от животните.
 • Снупи мрази кокосови сладки и бисквити, изпитва клаустрофобия, когато е в места с плевели, умира от страх, когато над къщичката му са се образували ледени висулки.
 • когато е изненадан или разтревожен.
 • Когато [...] , дробта се нарича правилна, а когато [...] – неправилна.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!