Advertisement
 Translation for 'когнитивна' from Bulgarian to English
псих.
cognitive psychology {noun}
когнитивна психология {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'когнитивна' from Bulgarian to English

когнитивна психология {ж}
cognitive psychology {noun}псих.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Член е на Дружеството по когнитивна наука.
 • След завършване на висшето си образование става стажант в Центъра по когнитивна терапия в Университета на Пенсилвания под ръководството на д-р Аарън Бек (основоположник на Когнитивната терапия), където впоследствие е назначен за директор „Научни изследвания и обучение“.
 • Той е ръководител на Центъра по когнитивна семиотика от 2009 г.
 • "Ефектът на Дънинг – Крюгер" е когнитивна склонност, при която неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство, изразяващо се в надценяване на собствените познавателни способности.
 • Като резултат изучаването на неврологичната основа на неемоционалните и съответно емоционалите процеси се развива в две отделни полета: когнитивна неврология и афективна неврология.

 • на Международната асоциация по когнитивна семиотика (...), на Балканската асоциация по семиотични изследвания (...), на Съюза на учените в България (СУБ), на Българското семиотично дружество и на Българско лексикографско дружество.
 • Мисленето понякога се определя като „висша“ когнитивна функция, а анализът на мисловните процеси е предмет на когнитивната психология.
 • Обемът и сложността им се определят от конкретния проблем, но те винаги имат когнитивна структура, а резултатът се основава на прилагането на научни методи.
 • Податливостта на индивидите към някои видове когнитивни склонности може да бъде измерена чрез теста за когнитивна рефлексия (CRT), разработен от Шейн Фредерик (2005).
 • Журналът за когнитивна невронаука ("Journal of Cognitive Neuroscience") е главен рецензиран журнал за научни изследвания на когнитивната неврология и взаимодействието между мозъка и поведението.

 • Степента на емпатия е строго индивидуална, като съществуват и различни видове емпатия според начина, по който другият индивид е разбран – когнитивна, емоционална, интелектуална.
 • е една от двете течения на мисълта (другото е когнитивна терапия), които заедно правят Когнитивната поведенческа терапия.
 • е американски психолог, известен с формулирането и развитието на рационално-емоционална поведенченска терапия и когнитивна поведенченска терапия.
 • Аарън Бек (...) е американски психолог и психиатър, баща на модерната когнитивна терапия.
 • Конструиране на изкуствени обучаващи се системи, базирани на дисциплини като неврология, когнитивна психология, компютърни науки, математика и статистика.

 • Понякога когнитивна дисфункция може да се появи още в началото на заболяването.
 • Цели се овладяване на контрола върху играта, а не пълна абстиненция, чрез прилагане на когнитивна поведенческа терапия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!