Advertisement
 Translation for 'кои' from Bulgarian to English
PRON   кой | коя | кое | кои
which {pron}кои {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кои' from Bulgarian to English

кои {мн}
which {pron}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Близките му изгарят голяма част от библиотеката му, под ръководството на свещеник, който решава кои книги да бъдат оставени и кои – изгорени.
 • Решение ще вземе съдът, кои задължения отпадат и кои остават, за да се определи окончателната сума на задълженията.
 • Кои официални, кои не, но всички тези празници са изпълнени с много светлини, усмивки и поводи за среща с любите хора.
 • Държавите членки на ГАТС сами решават кои сектори от националната икономика да либерализират за всеки конкретен случай, като допълнително решават и кои „начини на предлагане“ да позволят за всеки сектор.
 • SeenServ (наличен в българската мрежа UniBG, но иначе не присъства във всички IRC мрежи) следи кои потребители кога влизат и излизат от кои канали, кога напускат IRC изцяло, колко време седят там и т.н.

 • Изследователят определя кои променливи ще бъдат зависими и кои независими.
 • За да се определи кои RFC-та са активни Интернет стандарти и кои са остарели, се използва Internet Standard 1 (STD 1), който се публикува периодично като RFC.
 • Това включва по-конкретно определянето, чрез кои производствени способи и спрямо кои производствени принципи и стандарти да бъдат изработени превозното средство, агрегатите и компонентите му и на кои заводски обекти да се извърши това производство.
 • Съществуват четири варианта на Северозападния път в зависимост от това покрай кои острови и през кои протоци от архипелага се минава по пътя.
 • Той включва употребата на икономически концепции, за да се обяснят ефектите от правото, за да се оцени кои правни решения и правила са икономически ефективни, и да предвиди кои от тях да бъдат обнародвани .

 • Нерядко човекът, въз основа на своите лични потребности и възгледи решава кои видове да бъдат защитени и кои са вредни и подлежат на изтребнение.
 • Необходимо е най-напред да се определи за кои стоки или услуги се организира кампанията, на какъв пазар, какви са особеностите на стоките и мястото им на пазара, за да се уточни върху кои особености на продукта да се акцентира при рекламата.
 • Макар да е авторитарна, тя никога не нарушава правилата, придавайки на собствените си действия формат на заповеди на Карл, до такава степен, че е трудно да се знае точно кои решения взема Карл по неин съвет и кои са негови първоначално собствени решения.
 • Списъкът показва кои приложения поддържат нормално Матрьошка.
 • Учените от различните секти са в разногласие кои хадити са достоверни и кои не.

 • Метаболизмът на един организъм определя кои вещества са хранителни и кои отровни за него.
 • Той е известен като един от лекарите на SS, които взимат решения кои от пристигащите затворници да бъдат убити и кои да бъдат изпратени на принудителен труд, както и за провеждането на неетични човешки експерименти със съмнителна научна стойност, често придружени с изключителна жестокост.
 • При тях се разкрива кои елементи трябва да бъдат заменени поради умора на материала и кои трябва да бъдат подсилени за новите нужди.
 • От търговска гледна точка, често стига до определянето на това кои сектори на уеб сайта подпомагат постигането на целите на интернет маркетинга; например кои страници окуражават потребителите да направят покупка.
 • Драйверите на файловата система организират клъстерите във файлове и директории (които реално са също файлове, съдържащи списъци с файлове).

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!