Advertisement
 Translation for 'който е без загуба' from Bulgarian to English
lossless {adj}който е без загуба
Partial Matches
fallible {adj}който е възможно да сгреши
available {adj} (който е) на разположение за използване
loss {noun}загуба {ж}
fear of loss {noun}страх {м} от загуба
which {pron}който
who {pron}който
argumentative {adj} [fond of arguing]който обича да спори
embarrassing {adj} който поставя в неудобно положение
boastful {adj}който обича да се хвали
salable {adj} който се търси [бързо се продава]
without {prep} <w/o>без
облекло
sleeveless {adj}
без ръкави
lossfree {adj}без загуби
bar none {adv}без изключение
anyway {adv}без значение
unbeknown to {adv}без знанието на
a quarter toбез петнайсет [време]
админ.пол.
minister without portfolio {noun}
министър {м} без портфейл
it's [it is]то е
ain't [Am.] [coll.]не е
21 translations
To translate another word just start typing!

Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!