Advertisement
 Translation for 'който поставя в неудобно положение' from Bulgarian to English
embarrassing {adj} който поставя в неудобно положение
Partial Matches
which {pron}който
who {pron}който
distress {noun} [emergency]бедствено положение {ср}
station {noun} [in society]обществено положение {ср}
argumentative {adj} [fond of arguing]който обича да спори
lossless {adj}който е без загуба
unverified depth adjuster collar установъчна втулка за положение по дълбочина
fallible {adj}който е възможно да сгреши
boastful {adj}който обича да се хвали
salable {adj} който се търси [бързо се продава]
available {adj} (който е) на разположение за използване
in {prep}в
overseas {adv}в чужбина
at the library {adv}в библиотеката
abroad {adv}в чужбина
unconscious {adj}в безсъзнание
plenty {adv}в изобилие
военно
in lockstep
в крак
at midnight {adv}в полунощ
интернет
to browse
сърфирам в Интернет
21 translations
To translate another word just start typing!

Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!