Advertisement
 Translation for 'кокошка' from Bulgarian to English
NOUN   кокошка | кокошката | кокошки | кокошките
hen {noun}кокошка {ж}
chicken {noun}кокошка {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'кокошка' from Bulgarian to English

кокошка {ж}
hen {noun}

chicken {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Банкивската кокошка от Югоизточна Азия е дивият прародител на домашната кокошка, която е най-важната птица в селското стопанство.
 • Ауси наричана още Австралийска кокошка (англ.Australian Gamefowl) е австралийска порода кокошка.
 • Червената шпореста кокошка ("Galloperdix spadicea") е вид птица от семейство Phasianidae.
 • Това е най-многочисления род птици, населяващи днес Земята, което се дължи до голяма степен на одомашняването на един от видовете (от дивата банкивска кокошка в домашна кокошка) и отглеждането на одомашнените породи в промишлени мащаби.
 • Златозар Боев са установени 4 вида птици, 2 диви – малък креслив орел ("Aquila pomarina") и гарван ("Corvus corax"), и 2 домашни – кокошка и гъска.

 • Старозагорска червена кокошка е българска порода кокошка от общоползвателно направление – месо и яйца.
 • Силна отглеждаемост също имат птици и животни като кокошка, патица, кон, магаре, муле и други.
 • Златозар Боев са открити костни останки от 3 вида птици – пъдпъдък ("Coturnix coturnix"), голяма дропла ("Otis tarda") и домашна кокошка ("Gallus gallus" f.
 • Черна шуменска кокошка е българска порода кокошка от яйценосно направление.
 • Човек изяжда средно 255 яйца на година. За същия период една кокошка снася около 250 яйца.

 • Легхорн ([...]; [...]) е италианска порода кокошка от Тоскана, Италия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!