Advertisement
 Translation for 'колебание' from Bulgarian to English
hesitation {noun} колебание {ср} [нерешителност]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Общата среда се определя от климатологични цикли и структури, като Колебанието на Мадън-Джулиан, Южното колебание и Многодесетилетното атлантическо колебание.
 • Североизточните пасати са редовни, а температурното колебание между сезоните е малко.
 • Годишното колебание на нивото му е около 1 m.
 • Амплбитудата на колебание на езерните води е 4 – 4,5 m.
 • След известно колебание, гъркът разказва на търговците своята тъжна история за ...

 • Сравнява се с Персей, който имал твърдо сърце – без колебание убил Медузата.
 • без колебание дава цялото си наследство за издаване на "Unua libro" – първия учебник по есперанто.
 • Геолозите сочат като причини за оформянето на главата, нееднаквата спойка на скалата, вятъра, дъждовете и денонощното колебание на температурата.
 • е топлата фаза на Южното колебание, квазипериодично изменение в температурата на повърхностния слой на водата в екваториалната част на Тихия океан.
 • хора груби и жестоки, проливащи кръв без колебание...“.

 • Без никакво колебание светецът сам влязъл в него и там намерил мъченическата си смърт.
 • Без колебание изразява силни позиции по теми като организираната религия, правата на жените, войната, сексуалните посегателства над деца.
 • Първоначално у Вазов съществува колебание относно жанровия характер на творбата – при първата ѝ публикация тя е назована „нувела“, а при второто ѝ издание обаче е определена като „повест“.
 • Описани са също многобройните срещи на Друкпа Кюнле с много от великите лами на своето време от другите линии на тибетския будизъм, в които също без колебание използва директния си и скандален стил.
 • Както при жироскопа, общият ефект е леко колебание в движението на оста на планетата.

 • "sOr" е моментно поведенческо колебание (грешка).
 • Периодът показва каква е продължителността на едно колебание във времето.
 • Третото, най-ниско и най-младо денудационно ниво – левантийското, е изразено като склоново стъпало вследствие на нееднаквата амплитуда на епейрогенното издигане в различните части на областта и показва значително колебание във височината си, която варира от 450 до 900 m.
 • „Като Матросов“ или „Като Матросов на амбразурата“ е нарицателно за човек, защитаващ безкомпромисно и без колебание нещо или някоя теза.
 • Когато излъчваното колебание с честота(...) е импулсно, като се ползва честота на повторение на импулсите [...] , резултантният честотен спектър ще съдържа хармонични честотни компоненти над и под [...] с отстояние от [...].

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!