Advertisement
 Translation for 'копито' from Bulgarian to English
зоол.
hoof {noun}
копито {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'копито' from Bulgarian to English

копито {ср}
hoof {noun}зоол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Името му значи „извор“, защото според легендите там, където тропнел с копито, бликвал извор.
 • Обща особеност на всичките е, че цялата тежест на тялото се поема от видоизменения в копито трети пръст, а останалите пръсти са слаборазвити или рудиментарни.
 • Твърдото стъпало се нарича копито.
 • Характерно за нечифтокопитните е, че стъпват само на третия си пръст, който е развит в копито.
 • Името на групата е дадено заради присъствието при тези животни на развити трети и четвърти пръст, чиито краища са покрити с дебело рогово копито, като обвивка.

 • По-малка част от изсичанията в скалата са с формата на гигантско конско копито – като този знак-символ от народните легенди се тълкува като следа от коня на Крали Марко – Шарколия.
 • Краката им били съставени само един голям пръст наподобяващ конско копито.
 • Под предното копито на коня са поставени буквите „М“ (Моска) или „С-П“ (Санкт Петербург), обозначаващи завода-производител.
 • Тогава конят намерил от къде минава водата за крепостта и започнал да рови с копито.
 • Използването на думата Пата (хинди: पट) вероятно датира от португалската терминология, където има значение на нокът на хищник или на копито, чиято форма има и самото оръжие.

 • Трицератопсът е имал масивно телосложение, със здрави и къси крака с по пет пръста с копито на всеки.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!