Advertisement
 Translation for 'коприварче' from Bulgarian to English
орн.T
(common) whitethroat {noun} [Sylvia communis, syn.: Curruca communis]
голямо белогушо коприварче {ср}
орн.T
(Eurasian) blackcap {noun} [Sylvia atricapilla]
голямо черноглаво коприварче {ср}
орн.T
garden warbler {noun} [Sylvia borin]
градинско коприварче {ср}
орн.T
Dartford warbler {noun} [Sylvia undata, syn.: Curruca undata]
пъстрогушо коприварче {ср}
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Малкото черноглаво коприварче ("Sylvia melanocephala") е птица от семейство Коприварчеви ("Sylviidae"). Среща се и в България.
  • Съгласно новите схващания за систематиката на коприварчетата, в България, на Балканите и в Мала Азия е разпространено източното орфеево коприварче "(Sylvia crassirostris)".
  • Сходен вид, с който може да бъде сбъркано, е малкото белогушо коприварче.
  • Азиатско пустинно коприварче ("Sylvia nana") е вид птица от семейство Коприварчеви (Sylviidae).
  • Пустинно малко коприварче ("Sylvia minula") е вид птица от семейство Коприварчеви (Sylviidae).

  • Дончев са доказани като гнездещи в пределите на страната видовете: малко черноглаво коприварче, белочела сврачка, син скален дрозд, червеногушо коприварче и полубеловрата мухоловка ("Ficedula semitorquata").
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!