Advertisement
 Translation for 'корекция' from Bulgarian to English
correction {noun}корекция {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'корекция' from Bulgarian to English

корекция {ж}
correction {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • „Коригираната цена“ на акция е нейната цена, умножена по коефициент на корекция.
 • Американците се заемат с корекция и подобравяне на проекта „стъпка по стъпка“, постепенно отстранявайки недостатъците.
 • Принципът им на работа и начина за обратна връзка към GPS приемника е практически еднакъв, и повечето от GPS устройства, поддържат корекция чрез една от трите системи.
 • Работи се по довършване на училищна сграда, градската баня и хлебозавода, извършва се корекция на изворската вада, разширява се водопроводната и канализационна мрежа.
 • е член на редакционната колегия на Международното списание „Устойчиво развитие“, където се занимава активно с рецензиране, редактиране, корекция и разпространение на научни знания.

 • Изработен е инструментариум за тренинг за постдиагностична корекция на вътрешногруповите отношения (1992 — 1994).
 • ... "мишунг"), пренасочване и корекция на параметрите на аудио сигнали.
 • император Август поставя на Форум Романум една Триумфална арка със списъците на консулите от началото на Републиката и образува специална комисия за следене и корекция на грешките.
 • Уитмър открива първата в света психологическа клиника за диагностика и корекция на отклонения в умственото развитие на деца в Пенсилванския университет.
 • Август поставя на Форум Романум една Триумфална арка със списъците на консулите от началото на Републиката и образува специална комисия за следене и корекция на грешките.

 • Протоколът не гарантира сигурното пристигане на информацията и няма корекция на грешки.
 • Сред тях са възможности за цветова корекция, светлинни източници, двуизмерни и триизмерни присети, blur (размазващ ефект) и много други.
 • Произхода за термина корекция е че от около 50-те години започват се провеждат хидромелиоративни мерки с цел корекция и изправяне руслото на реките в средно и долно течение.
 • След корекция на границата селото е предадено на Сърбия.
 • На третия ден от полета е извършена корекция на траекторията и планова проверка на бордовите системи на лунния модул.

 • Съществува рефракционна хирургия за корекция на астигматизма.
 • Апаратът влиза в орбита около Луната на 18 февруари 1972 г. след една корекция на курса.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!