Advertisement
 Translation for 'корелация' from Bulgarian to English
correlation {noun}корелация {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'корелация' from Bulgarian to English

корелация {ж}
correlation {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Например съществува ясна корелация между способността на децата да сглобяват предварително зададен модел с Лего и оценката на пространственото им мислене с психологически тест.
 • Глобалните тенденции в изотопните състави, особено на въглерод-13 и стронциевите изотопи, могат да се използват за корелация на слоевете.
 • Тези, които оспорват теорията, често го правят с аргумента, че тя смесва корелация с причинно-следствената връзка, и че академичните определения за „демокрация“ и „война“ могат да бъдат манипулирани така, че да произвеждат изкуствени тенденции.
 • Съществува корелация между продължителността на живота и плодовитостта.
 • Днес е установено, че съществува подлежаща на лесно възпроизвеждане корелация между броя по-големи братя на даден мъж и вероятността той да е хомосексуален — хомосексуалните мъже имат по-често и повече на брой по-големи братя.

 • Американската морска биоложка Дженифър Пърсел от Университета на Западен Вашингтон открива корелация между глобалното затопляне и увеличаването на размерите и разпространението на номурата, на най-малко 11 места по света, в това число Средиземноморието и Северно море.
 • Твърди се, че се наблюдава корелация между заекването и някои гени.
 • Харлейн Хайн и екип сравняват резултатите от теста с резултати от теста на Векслер при 100 деца и откриват много малка корелация в резултатите (...).
 • факторен анализ се извършва чрез корелация на променливите.
 • Сред теолозите е известен с тритомния си труд "Systematic Theology", в който разработва своя "метод за корелация": подход за изследване символите на християнските откровения, като отговор на проблемите на човешкото съществуване, повдигнати от модерния екзистенциален философски анализ.

 • Другите му трайни приноси към психометричната методология са корекциите за недостатъчност на корелацията, ранговият коефициент на корелация и точното формулиране на взаимоотношението на надеждността с дължината на теста (известно като пророческа формула на Спирман-Браун).
 • Съществува положителна корелация между нивото на катехоламините в кръвта, нивото на глюкозата и метаболизма на глюкозата в моторните центрове на мозъка: моторния кортекс и опашатото ядро (лат. ...
 • Всичко това са примери за грешни разсъждения, които показват, че не трябва да се бърка корелация с причинно-следствена връзка.
 • За описание на пространствената корелация между наблюденията се използват 3 функции: корелограма, ковариация и полувариограма.
 • Неврофизиологичните последствия са в линейна корелация с подкоровата атрофия.

 • Множество проучвания през последните 40 години показват корелация между серумните и слюнчените нива на изследваните параметри.
 • Съотношението никел / ванадий на асфалтените отразява pH и Eh условията на палео-отлагащата среда на месторождението на нефта (Lewan, 1980; 1984) и следователно това съотношение се използва в петролната индустрия за "oil to oil" корелация и за идентифициране на скали за потенциално съдържание на нефт.
 • Автокорелация или серийна корелация още ([...] или "serial correlation") е термин от статистиката и иконометрията, който описва съществуването на корелация между членовете на един статистически ред.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!