Advertisement
 Translation for 'костенурка' from Bulgarian to English
зоол.T
turtle {noun}
костенурка {ж}
зоол.T
tortoise {noun}
костенурка {ж}
зоол.T
alligator snapping turtle {noun} [Macrochelys temminckii]
алигаторова костенурка {ж}
зоол.T
radiated tortoise {noun} [Astrochelys radiata, syn.: Geochelone radiata]
лъчиста костенурка {ж}
зоол.T
red-footed tortoise {noun} [Chelonoidis carbonarius, syn.: Geochelone carbonaria]
червенопетниста костенурка {ж}
зоол.T
(Mediterranean) spur-thighed tortoise {noun} [Testudo graeca]
шипобедрена костенурка {ж}
зоол.T
Hermann's tortoise {noun} [Testudo hermanni]
шипоопашата костенурка {ж}
7 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Шипобедрената костенурка достига до 7 kg тегло (най-голямата регистрирана шипобедрена костенурка е уловена в България).
 • Главеста или голямоглава тинеста костенурка ("Claudius angustatus") е вид костенурка от семейство Тинести костенурки (Kinosternidae).
 • Маккордиевата змиеврата костенурка ("Chelodina mccordi") е вид костенурка от семейство Змиеврати костенурки (Chelidae).
 • Острогърба мускусна костенурка ("Sternotherus carinatus") е вид костенурка от семейство Тинести костенурки (Kinosternidae).
 • Украсената кутиеста костенурка ("Terrapene ornata") е вид костенурка от семейство Блатни костенурки (Emydidae).

 • Мексиканска гигантска мускусна костенурка ("Staurotypus triporcatus") е вид костенурка от семейство Тинести костенурки (Kinosternidae).
 • Малайската листовидна костенурка ("Cyclemys dentata") е вид костенурка от семейство Азиатски речни костенурки (Geoemydidae).
 • Важни за опазване са жълтокоремна бумка "(Bombina variegata)", обикновена блатна костенурка "(Emys orbicularis)", шипобедрена костенурка "(Testudo graeca)", шипоопашата костенурка "(Testudo hermanni)", голям гребенест тритон "(Triturus karelinii)".
 • С максимална дължина около 10 cm тресавищната блатна костенурка е най-дребната костенурка в Северна Америка.
 • Срещат се змиеок, зелен и кримски гущер, обикновена блатна костенурка, шипобедрена и шипоопашата костенурка, жълтоуха и сива водна змия, голям стрелец и пъстър смок.

 • Земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка "(Bombina variegata)"; обикновена блатна костенурка "(Emys orbicularis)"; шипоопашата костенурка "(Testudo hermanni)"; южен гребенест тритон "(Triturus karelinii)".
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!