Advertisement
 Translation for 'костен мозък' from Bulgarian to English
анат.
(bone) marrow {noun} [Medulla ossium]
костен мозък {м}
brain {noun}мозък {м}
мед.
spinal cord {noun} [Medulla spinalis]
гръбначен мозък {м}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Николас е шестгодишно момче, болно от левкемия, което спешно се нуждае от трансплантация на костен мозък.
 • Научните му интереси са насочени към обструктивните и интерстициални болести на дихателната система, към проблеми, свързани с нарушенията на локалните цитологични параметри на белите дробове при болни със СПИН и органна трансплантация (бъбреци, костен мозък).
 • Счита се, че Едуард Донал Томас за първи път осъществява присаждане на костен мозък при лечението на левкемия.
 • Болните се хоспитализират, изследват се материали от биопсия на костен мозък, черен дроб, далак, лимфни възли.
 • Отвътре всяка от епифизите е изпълнена от червен костен мозък, произвеждащ еритроцити.

 • При новородените е изпълнен с червен костен мозък – произвежда кръв.
 • Той може да оцелее обаче с месеци в осолени, охладени или замразени меса, лимфни възли, костен мозък, вътрешни органи и кръвни съсиреци.
 • За изолация и идентификация на причинителя от живи животни се вземат хепаринизирана кръв, от скоро умрели животни се вземат далак, черен дроб, костен мозък, кръв от сърцето и лимфни възли.
 • Вместо с въздух, костите ѝ са изпълнени с костен мозък.
 • Хистологично могат да бъдат наблюдавани остеокластоза, фиброза на костен мозък и концентрация на зигзаговиден остеоид.

 • Левкемията се лекува посредством различни методи – чрез медикаменти, лъчетерапия или при определени показания – с трансплантация на костен мозък.
 • Използва се за лечение на случаи на остро отхвърляне на трансплантирани тъкани и органи, особено бъбреци, но също и костен мозък, черен дроб и други.
 • Съществуват два вида костен мозък – червен и жълт.
 • Прогнозите за оцеляването му са по-скоро отрицателни, но след химиотерапия и присаждане на костен мозък, Карерас се спасява и продължава артистичния си път.
 • След като Тейлър ражда детето, се оказва, че то не може да живее, защото няма костен мозък, който може да бъде даден само от биологичната майка.

 • Образуват се от мегакариоцитите на червения костен мозък, отцепвайки се от периферията на протоплазмата.
 • Пациентите в изследването се лекуват с трансплантация на стволови клетки от техния собствен костен мозък.
 • В тях се разполагат различни по големина кръвни островчета, които продължават да компенсират липсата на развита хемопоетична система – основно развит костен мозък.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!